Info Burgers » Nieuws » Het Vlaams Parlement informeert zich op het Benelux-secretariaat

Het Vlaams Parlement informeert zich op het Benelux-secretariaat

12 mrt. 2010

Het nieuwe Benelux-Verdrag doorloopt de ratificatieprocedure in de landen en regio’s van de Benelux. Zo zal het binnenkort  behandeld worden in het Vlaams Parlement. Het moment om de leden van de Commissie Buitenland Beleid van het Vlaams Parlement uitvoering te informeren over de concrete resultaten van de Benelux-samenwerking.

 

De heer Luc Willems, Belgisch adjunct-secretaris-generaal, verwelkomde op vrijdag 12 maart de Vlaamse parlementaire delegatie en schetste de verschillen tussen het oude en nieuwe Benelux-Verdrag. Daarbij beklemtoonde hij dat het herziene Verdrag veel meer flexibiliteit toelaat waardoor de meest actuele thema’s onmiddellijk kunnen aangepakt worden .

 

Vervolgens hielden de beleidsmedewerkers van het Secretariaat-Generaal een uiteenzetting over de Benelux-acties in de volgende domeinen: Duurzaamheid (waaronder milieu en klimaat alsook het Jeugdbeleid), Markt (met onder andere de samenwerking rond energie en consumentenbescherming), Veiligheid (met de politiesamenwerking en de strijd tegen fiscale fraude).

 

Na elke toelichting gingen de parlementsleden en de medewerkers van het Secretariaat-Generaal met elkaar in dialoog over de verschillende aangehaalde thema’s.  Hierdoor ontstond een vruchtbare interactie over de huidige stand en de toekomstige evoluties van actuele Benelux-dossiers.

 

Zo ging de aandacht van de parlementsleden o.a. uit naar de rol van Benelux op het gebied van drugsbestrijding en de wijze waarop Benelux zich onderscheid van andere internationale samenwerkingsverbanden.

 

Tenslotte bedankte de voorzitter van de Commissie, Karim Van Overmeire, het Secretariaat-Generaal voor de organisatie van deze infosessie.