Info Burgers » Nieuws » Het Waals Parlement en het Parlement van de Franstalige Gemeenschap bezoeken het Secretariaat-Generaal

Het Waals Parlement en het Parlement van de Franstalige Gemeenschap bezoeken het Secretariaat-Generaal

19 mei. 2011

Afgelopen donderdag 19 mei brachten leden van het Waals Parlement en van de Franse Gemeenschap een bezoek aan het Secretariaat-Generaal.   Er werd over verschillende onderwerpen zoals duurzaamheid, interne markt en veiligheid van gedachten gewisseld. De parlementsleden hadden bijzondere aandacht voor andere Benelux-dossiers zoals landschapsbescherming, samenwerking op het gebied van het treinverkeer in de grensstreek alsook voor andere grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden die een band hebben met de Benelux zoals de "Grande Région”.   Tijdens deze bijeenkomst konden de banden nauwer worden aangehaald met de parlementen die het nieuwe Benelux Unieverdrag onlangs hebben geratificeerd.