Info Burgers » Nieuws » High-level Benelux-overleg over transport zet in op slimme digitale oplossingen en Europese ‘green recovery’ plannen

High-level Benelux-overleg over transport zet in op slimme digitale oplossingen en Europese ‘green recovery’ plannen

19 okt. 2020

Grensoverschrijdende afspraken maken over milieuzones, een pilootproject voor slimme digitale oplossingen voor openbaar vervoer en de uitbreiding van het succesvolle digitale vrachtbrief project waren concrete resultaten van het Benelux-overleg tussen directeuren-generaal Mobiliteit. Ook een vertegenwoordiger van Europese Commissie was tijdens dit overleg aanwezig, die enthousiast was over de Benelux als ‘living lab’ voor Europese projecten rond duurzame mobiliteit. 

Onder Nederlands voorzitterschap vond op maandag 19 oktober 2020 het jaarlijks Benelux-Directiecomité Verkeer en Vervoer plaats. Vanwege COVID-19 kwamen de directeuren-generaal en vertegenwoordigers uit de 3 lidstaten, Nederland, de Belgische Gewesten en Noordrijn-Westfalen voor de allereerste keer in een digitaal Benelux Huis samen voor een overleg over een reeks uiteenlopende onderwerpen rondom Transport en Logistiek. 

Tijdens het overleg werd onder andere goedkeuring gegeven voor de projecten met de digitale vrachtbrief en een ‘living laboratory’ rond ‘Mobility as a Service’. Daarnaast was er veel aandacht voor duurzame (stedelijke) mobiliteit zoals bijvoorbeeld het stimuleren van het fietsgebruik. 

Na het officiële deel van de agenda vond er nog een discussie plaats met plaatsvervangend directeur-generaal, Matthew Baldwin, van de Europese Commissie. Centraal hierbij stonden de nationale herstelplannen van de lidstaten en werd daarover een oproep gedaan om tussen de Benelux-landen tot meer afstemming en gezamenlijke projecten te komen.