Info Burgers » Nieuws » High level conferentie over logistiek

High level conferentie over logistiek

01 dec. 2010

Op 1 december 2010 vond op initiatief van de secretaris-generaal van de Benelux, de gouverneur  van Antwerpen en de commissaris van de Koningin van Noord-Brabant een high level conferentie over logistiek in het Vlaams-Nederlandse deltagebied plaats. De conferentie werd geopend door de Nederlandse staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Ben Knapen, en afgesloten door de kabinetschef van Vlaamse minister-president Kris Peeters.

Kernboodschap van de 100-tal aanwezige vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden luidde: Gezamenlijk de delta als toegangspoort tot Noordwest-Europa tot bloei brengen en de groei van goederenvervoer binnen het deltagebied via slimme logistiek aanpakken!

De havendirecteuren van Rotterdam en Antwerpen riepen op tot een lange termijn visie en een concrete uitvoeringsagenda met projecten. Zij toonden zich bereid om gezamenlijk initiatieven te nemen om deze agenda af te stemmen op de behoefte en de realisatie ervan te versnellen.

De Benelux en de provincies in het deltagebied nemen deze boodschap ter harte en zullen de komende tijd concrete voorstellen tot samenwerking uitwerken. Sleutelwoorden zijn: kennis en innovatie, duurzaamheid, economische veiligheid en optimaal capaciteitsgebruik.

De initiatiefnemers kondigden alvast aan een vervolgconferentie over een nieuwe vorm van samenwerking te organiseren in het najaar van 2011.