Info Burgers » Nieuws » Hoe houden we klimaatschade betaalbaar en verzekerbaar?

Duurzaamheid, Klimaat

Hoe houden we klimaatschade betaalbaar en verzekerbaar?

16 okt. 2023

Deze vraag stond centraal tijdens de workshop “Measures to Closing the Climate Insurance Protection Gap in Belgium”, die de Belgische Federale Dienst Klimaatverandering op 16 oktober jl. organiseerde, onder gastheerschap van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, om voorstellen te verzamelen voor het komende Nationaal Adaptatie Plan.

Het Belgische diensthoofd Klimaat, Peter Wittoeck, en adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, Jean-Claude Meyer, onderstreepten nog eens dat het (her)verzekeren van klimaatschade een steeds groter probleem vormt, tegen het licht van extreme weersomstandigheden die elkaar sneller opvolgen. Zolang we de klimaatdoelstellingen niet halen, en wij ons nog onvoldoende aanpassen aan de al bestaande klimaatveranderingen, zullen we te maken krijgen met verliezen en schade. In Europa is daarvan slechts 30% verzekerd, hetgeen natuurlijk een grote impact heeft op onze burgers en de economie.

De Europese Commissie en vertegenwoordigers van de verzekeringssector riepen alvast op tot het ontwikkelen van striktere regelgeving, meer bewustwording van klimaatrisico’s, maatwerk verzekeringen en een dialoog tussen de alle betrokken actoren uit zowel de publieke als de private sectoren.

De deelnemers van de workshop vulden dit aan met onder andere aanbevelingen om te werken aan het delen van data en gegevens, samenwerking bij waarschuwingssystemen, het creëren van kennis bij burgers en het betaalbaar houden van verzekeringen door de lasten te verdelen. Dit alles met oog voor de verschillen tussen de regio’s en culturen en op de natuur gebaseerde oplossingen.

Alle bijdragen worden meegenomen richting het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie en de Benelux Unie in 2024 om te werken aan een veerkrachtigere maatschappij.