Info Burgers » Nieuws » Hoe kan beter worden opgetreden tegen de criminele uitbuiting van slachtoffers van mensenhandel ?

Hoe kan beter worden opgetreden tegen de criminele uitbuiting van slachtoffers van mensenhandel ?

10 okt. 2023

Deskundigen uit de drie landen kwamen op 10 oktober bijeen in het Huis van de Benelux om een weinig bekende maar zeer ernstige vorm van mensenhandel te bespreken, namelijk criminele uitbuiting. Deze vorm van uitbuiting bestaat erin een persoon onder dwang te dwingen strafbare feiten te plegen.

In aanwezigheid van de leden van het College van secretarissen-generaal (de heren Frans Weekers, Michel-Etienne Tilemans en Jean-Claude Meyer) kregen de deelnemers de gelegenheid om de recente ontwikkelingen op dit gebied onder de loep te nemen en te praten over goede praktijken en knelpunten om te komen tot mogelijke oplossingen en manieren van samenwerking.

De deskundigen konden vaststellen dat de spelers in het veld in alle drie de landen met dezelfde verschijnselen en obstakels te maken hebben. Veel van de slachtoffers van deze uitbuiting zijn minderjarigen uit onstabiele gezinssituaties of onderdanen van derde landen, en dus bijzonder kwetsbare personen. Om deze mensen te helpen aan deze criminele netwerken te ontsnappen en de daders aan te geven, is het belangrijk een vertrouwensband te creëren en hun toekomstperspectieven te bieden om te voorkomen dat ze opnieuw in deze netwerken terechtkomen.

Er zal een rapport worden opgesteld met een samenvatting van de belangrijkste punten van de besprekingen en aanbevelingen voor concrete actie. Dit om de basis te leggen voor een intensievere Benelux-samenwerking in de strijd tegen criminele uitbuiting.