Info Burgers » Nieuws » Hoge officieren leren over de Benelux-samenwerking

Hoge officieren leren over de Benelux-samenwerking

29 feb. 2016

Op het Benelux-secretariaat  volgden 35 officieren van Defensie een presentatie om meer inzicht te krijgen in hoe de Benelux Unie werkt. Zowel vanuit operationeel als politiek oogpunt. Er werd voornamelijk ingezoomd op de samenwerking op vlak van Veiligheid tussen de drie landen. Het Benelux-politieverdrag van 2004 laat toe dat er gezamenlijk wordt opgetreden of materiaal wordt uitgeleend bij grote manifestaties. Een gelijkaardige samenwerking op onder meer het gebied van uitwisseling van materiaal vinden we terug bij de defensiesamenwerking.

De militairen kwamen langs in het kader van hun Hogere Stafopleiding. Deze postuniversitaire vorming bereidt officieren voor op belangrijke managementfuncties in nationaal en internationaal verband.

In 2014 sloegen België en Nederland de handen in elkaar met een pilootproject rond de gezamenlijke vorming van deze hoofdofficieren. De Belgische Hogere Stafopleiding heeft raakvlakken met haar Nederlandse equivalent, de Hogere Defensie Vorming. Zo lopen het moment in de militaire loopbaan,  de duur en inhoud van de vorming bijna gelijk.