Info Burgers » Nieuws » India verkent digitalisering van douanedocumenten met de Benelux

India verkent digitalisering van douanedocumenten met de Benelux

17 dec. 2015

De economische voordelen van digitale in plaats van papieren transacties worden sinds lang erkend. Zo werden er in het kader van de Benelux-samenwerking reeds afspraken gemaakt over de administratieve vereenvoudiging met digitalisering en de elektronische gegevensuitwisseling tussen buurlanden. Ook bij douaneaangelegenheden wordt deze trend gevolgd. Met de inwerkingtreding van het nieuwe douanewetboek van de Europese Unie op 1 mei 2016 wordt de overgang van de douanediensten naar een papierloze omgeving een feit.

De Benelux-landen hebben dan ook besloten samen te werken om het douanevervoer te digitaliseren. Maar behalve de drie landen maakt de douane noodzakelijk deel uit van de internationale handel, waarin snelheid, traceerbaarheid en effectiviteit van essentieel belang zijn. Als belangrijke doorvoerzone en logistieke hub heeft de Benelux er belang bij om zijn douaneprocedures op elkaar af te stemmen, teneinde zijn status als bevoorrechte handelspartner in Europa en op het internationale toneel te behouden.

De douaneautoriteiten van België, Nederland en Luxemburg hadden op 16 december 2015 een ontmoeting met de adjunct-secretaris van de Indische douane en de eerste secretaris voor handel bij de Ambassade van India in België. De partijen wisselden van gedachten over de douaneprocedures en de mogelijkheid om te komen tot gestandaardiseerde digitale procedures.

India is als een van de opkomende BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) het tweede dichtstbevolkte land en de derde economische mogendheid in termen van koopkracht. Een nauwere samenwerking met dit land zou de rol van de Benelux-landen als wegbereider in de Europese digitale markt enkel kunnen bevestigen.IMG_04402.jpg