Info Burgers » Nieuws » Informatievergadering voor de Belgische Defensie

Informatievergadering voor de Belgische Defensie

11 jan. 2013

De adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Luc Willems organiseerde op 10 januari 2013 een informatiesessie voor militairen van het Stafdepartement Strategie (ACOS STRAT) van de Belgische Defensie.

Deze bijeenkomst greep plaats in het licht van een aanbeveling van het Benelux-parlement waar gepleit wordt voor een hechtere samenwerking tussen de Defensiedepartementen van België, Nederland en Luxemburg. Dit met het oog op meer kostenefficiëntie.

Het Benelux-secretariaat schetste de ervaringen die werden opgedaan met de politiesamenwerking, daar de bestaande Benelux-structuren voor politie te vergelijken zijn met die van Defensie. Zo werd er ingezoomd op de do’s en don’ts om resultaten te kunnen bereiken.