Info Burgers » Nieuws » Informele bijeenkomst van de ministers van Financiën van de Benelux in Brussel

Informele bijeenkomst van de ministers van Financiën van de Benelux in Brussel

04 sep. 2017

© MFIN

Op 4 september 2017 vond op initiatief van Pierre Gramegna een informele bijeenkomst van de ministers van Financiën van de Benelux in Brussel plaats. Johan Van Overtveldt, Jeroen Dijsselbloem en Pierre Gramegna bespraken tijdens een werklunch de grote strategische lijnen die de komende maanden leidend moeten zijn bij de werkzaamheden van de Ecofinraad van de Europese Unie. Zij wisselden met name van gedachten over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie.

Met dit initiatief wordt aangeknoopt bij de bilaterale gesprekken die de minister van Financiën op 29 juni met zijn Duitse ambtgenoot Wolfgang Schäuble in Berlijn, op 11 juli met zijn Franse collega Bruno Le Maire in Brussel en op 28 juli met zijn Italiaanse ambtgenoot Pier Carlo Padoan in Rome heeft gevoerd.

"Luxemburg neemt van oudsher een centrale plaats in de Europese constructie in. Voor mij kwam het erop aan met alle lidstaten die aan de wieg van de Europese Unie stonden een constructief gesprek te hebben over de grote uitdagingen voor de toekomst van de EU, met name op het vlak van de Economische en Monetaire Unie. Waar de Frans-Duitse as de motor van de Europese integratie is, levert de Benelux de brandstof daarvoor. Zo bood deze bijeenkomst in Brussel ons de gelegenheid om ons als Benelux samen te beraden op hoe de Europese Unie en in het bijzonder de eurozone in de toekomst duurzaam kunnen worden bestuurd", aldus Pierre Gramegna.

Meegedeeld door het Luxemburgse ministerie van Financiën

Min. Finances 4.09.jpg