Info Burgers » Nieuws » Infosessie op het Secretariaat-Generaal voor diplomaten

Infosessie op het Secretariaat-Generaal voor diplomaten

08 feb. 2013

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux-Unie organiseerde op 8 februari 2013, op initiatief van België, een informatiesessie over de Benelux-samenwerking voor diplomaten uit Kroatië, Albanië, Roemenië en Bulgarije. Dit onder Luxemburgs voorzitterschap.

De secretarissen-generaal van de Benelux hielden een presentatie over de werking van het landenverbond en de prioriteiten van de samenwerking in 2013. Er werd ook veel aandacht gegeven aan het nieuwe gemeenschappelijke werkprogramma 2013-2016.

Tenslotte gingen ambassadeur Denise De Hauwere, directeur op de Belgische FOD Buitenlandse Zaken en de heer Jean-Claude Meyer, minister-adviseur op de Luxemburgse ambassade te Brussel, dieper in de politieke samenwerking tussen de drie partnerlanden en dit in regionaal, Europees en mondiaal perspectief.