Info Burgers » Nieuws » Inhulding eerste Beneluxplein in Brussel

Inhulding eerste Beneluxplein in Brussel

14 sep. 2021

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, hebben Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel en Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw van de Stad Brussel het eerste Beneluxplein in het Brussels Hoofstedelijk Gewest officieel ingehuldigd samen met Sophie Wilmes, Minister van Buitenlandse Zaken en Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux Unie. Het Beneluxplein ligt aan de voet van het Atomium

Het Atomium is onlosmakelijk verbonden met de wereldtententoonstelling (Expo) van 1958. Het is datzelfde jaar waarin België, Nederland en Luxemburg een Verdrag tot oprichting van een Economische Unie ondertekenden en dat partnerschap, waarvan België dit jaar voorzitter is, is voor buitenlandminister Wilmès nog steeds actueel: "De Benelux is een soort laboratorium van wat kan gedaan worden op hoger, Europees niveau. Denk maar aan de vrije handel of de uitwisseling van gegevens", vertelde ze.