Info Burgers » Nieuws » Initiatief « emergency.lu » gepresenteerd aan Benelux-partners

Initiatief « emergency.lu » gepresenteerd aan Benelux-partners

10 jul. 2013

De Luxemburgse regering startte in 2011 het initiatief emergency.lu op (www.emergency.lu), een satelliet-communicatieoplossing die snel inzetbaar is bij natuurrampen en humanitaire missies.

Emergency.lu is meer bepaald een geïntegreerd globaal telecommunicatieplatform dat overal in de wereld kan worden ingezet. Het is bedoeld als steun voor de operationele organisaties op het vlak van humanitaire hulp en civiele bescherming bij het (weer) tot stand brengen van de telecommunicatiediensten teneinde de hulpploegen een efficiënte communicatie en coördinatie te kunnen bieden. Het platform verschaft de infrastructuur en de satellietcapaciteit, communicatieterminals en de nodige logistiek om snel te kunnen inspelen op natuurrampen of door de mens veroorzaakte crises.

Deze presentatie kwam aan bod als voorbeeld van good practices in het kader van de werkzaamheden rond crisisbeheersing en rampenbestrijding van de Benelux-samenwerking (Senningenoverleg). Bij die gelegenheid spraken de drie landen samen met de Noordrijn-Westfaalse partner voorts een nieuw initiatief af rond de massa-evacuatie van burgers en hun opvang bij grootschalige rampen (kernongevallen, watersnood, …).

 Emergency.lu