Info Burgers » Nieuws » Intense grensoverschrijdende samenwerking tussen Gent en Terneuzen

Intense grensoverschrijdende samenwerking tussen Gent en Terneuzen

23 okt. 2007

Op vrijdag 19 oktober 2007 richtten de Stad Gent en de Nederlandse gemeente Terneuzen samen het ‘Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam (GOL) Gent - Terneuzen’ op in het Gentse stadhuis. Hiermee gaan ze een verregaande vorm van samenwerking aan, over de landsgrenzen heen, op basis van de Benelux-overeenkomst grensoverschrijdende samenwerking.  

 

Glastuinbouw

Concrete aanleiding tot de oprichting van het GOL is de komst van een volledig nieuwe bedrijfszone voor de glastuinbouwsector in Terneuzen, op een 7 kilometer afstand van de Belgisch-Nederlandse grens. De glastuinbouwsector is een bijzonder sterke economische speler in Nederland en is tevens één van de groeisectoren in de Nederlandse economie.

 

Gent stapt mee in dit specifieke project om de aanwervingsgolf van nieuwe werknemers mee in goede banen te leiden. De Stad Gent heeft, via het partnerschap ‘Gent, stad in werking’, al zekere ervaring opgebouwd in dergelijke dossiers. Zo werd in de loop van het jaar 2002 een soortgelijke operatie uitgevoerd naar aanleiding van de massale aanwervingen in de Havenzone.

 

Het glastuinbouwproject is het eerste initiatief dat in deze structuur gezamenlijk wordt opgenomen maar op termijn kunnen meer en andere projecten samen vorm gegeven worden.

 

Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam

Een Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam (GOL) is de meest intense grensoverschrijdende samenwerkingsvorm tussen territoriale overheden binnen de bestaande Benelux-overeenkomst. Het GOL biedt de lokale overheden aan weerskanten van de landsgrens een juridisch kader om gezamenlijk initiatieven te nemen en uit te voeren.

 

De Stad Gent en de gemeente Terneuzen richtten deze structuur met rechtspersoonlijkheid op om de sociaal-economische samenwerking tussen de beide besturen te intensifiëren en van een formeel kader te voorzien.

 

Locatie

De maatschappelijke zetel van deze nieuwe, grensoverschrijdende organisatie wordt ondergebracht in Gent. Wethouder J.M. Van Schaik uit Terneuzen wordt de eerste voorzitter van het GOL Gent - Terneuzen. Schepen van Economie, Jeugd, Werk en Middenstand M. De Clercq uit Gent is benoemd tot ondervoorzitter van het GOL.

 

Voor meer informatie over de Benelux-overeenkomst grensoverschrijdende samenwerking: https://www.benelux.int/NL/dos/dos02.asp