Info Burgers » Nieuws » Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in beslag genomen, drugslabo en cocaïnewasserij ontdekt

Internationale Hazeldonksamenwerking 2022: 439.000 xtc-pillen en honderden kilo’s andere drugs in beslag genomen, drugslabo en cocaïnewasserij ontdekt

25 jan. 2023

De Hazeldonksamenwerking tussen België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg dient om georganiseerde drugsdistributienetwerken op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Dankzij gezamenlijke controleacties en informatie-uitwisseling stijgt de pakkans van drugskoeriers die tussen de verschillende landen reizen en kan er nog meer gewerkt worden op de criminele organisaties. In 2022 werden in het kader van de Hazeldonksamenwerking honderden kilo’s drugs in beslag genomen en werd ook een drugslabo en een cocaïnewasserij ontdekt.

Frans Weekers, secretaris-generaal van de Benelux: “Benelux zet zich in om de veiligheid van mensen grensoverschrijdend te versterken. Deze operationele samenwerking tegen drugscriminaliteit tussen de Benelux-landen en Frankrijk draagt daar rechtstreeks aan bij. Ik hoop vurig dat het nieuwe Benelux-politieverdrag snel in werking zal treden om grensoverschrijdende criminaliteit nog effectiever te kunnen bestrijden.”

De Hazeldonksamenwerking tussen de Benelux-landen en Frankrijk bestaat sinds 2006, maar kreeg eind 2021 een nieuwe impuls in de vorm van een nieuw actieplan. Dit plan is een belangrijk nieuw instrument om de druggerelateerde criminaliteit in Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg aan te pakken. Het is opgebouwd rond drie pijlers:

  • Gezamenlijke controleacties
  • Informatie- en expertiseuitwisseling
  • Aanpak van drugsdistributienetwerken via recherchewerk

De drie pijlers komen terug in de verschillende acties en initiatieven. 

Etoile-acties leiden tot ontmanteling drugslabo en cocaïnewasserij

De meerdaagse Etoile-acties worden vijf keer per jaar georganiseerd, gelijktijdig in de vier landen. De Etoile-acties richten zich zowel op eigen vervoersmiddelen van drugskoeriers als op het openbaar vervoer.

De Etoile-acties leverden in 2022 veel resultaat op. Er werden in totaal meer dan 48 kg marihuana, 70 kg hasjiesj, 73 kg cocaïne, 79.000 xtc-pillen en bijna 264.000 euro cash gevonden. In totaal werden 882 personen betrapt op het bezit van drugs. Dat leidde tot de aanhouding van 194 personen en de inbeslagname van 112 voertuigen. Tijdens de Etoile-acties werd regelmatig gewerkt met gemengde patrouilles, wat achtervolgingen over de landsgrenzen heen vergemakkelijkte.

Naast de concrete inbeslagnames zorgen deze acties ook voor een betere politionele beeldvorming van de drugsproblematiek en voor meer expertiseuitwisseling tussen de collega’s in de verschillende landen.

De impact van de Etoile-acties wordt vergroot door de verdere onderzoeken achteraf. Zo leidde een Etoile-controle in februari tot de ontdekking van een labo in België waar synthetische drugs werd aangemaakt en tot het oprollen van een criminele organisatie. Een Etoile-controle in Nederland leidde dan weer naar een opslagruimte met 102 kg cocaïne en attributen voor een cocaïnewasserij. Nadien werd via een foto op een inbeslaggenomen gsm ook een pand in België geïdentificeerd, waar een cocaïnewasserij werd aantroffen. 

Doperunner-acties: 360.000 xtc-pillen en tientallen kilo’s drugs in beslag genomen

Naast de meerdaagse Etoile-acties zijn er ook de korte, maar krachtige Doperunner-acties. Deze controles richten zich specifiek op drugskoeriers en distributienetwerken die gebruik maken van de autosnelwegen. Deze acties worden meerdere keren per maand gehouden. Deze aanpak blijkt succesvol: in 2022 leidden de Doperunner-acties tot een inbeslagname van in totaal meer dan 60 kg cocaïne, 35 kg heroïne, 45 kg marihuana, 20 kg speed, 360.000 xtc-pillen, 3 liter GHB en 700.000 euro!

Ook voor deze acties is de grensoverschrijdende samenwerking en informatiedeling een belangrijke troef. Zo eindigde een achtervolging in Nederland, waarbij de bestuurder zich schuldig had gemaakt aan een poging tot doodslag, uiteindelijk in België, waar de bestuurder kon worden aangehouden. In de auto lag 40 kg xtc.

Naast bovenstaande controleacties, worden er in het kader van de Hazeldonksamenwerking nog andere controles georganiseerd. Die vinden zowel plaats op autowegen, als op water-, spoor- en luchtwegen en er zijn ook controles op het postverkeer, want drugstransporten worden ook via de post geregeld. 

Meer slagkracht dankzij informatiedeling

Om de gezamenlijke acties zo goed mogelijk te kunnen sturen en de pakkans te bevorderen, wordt binnen de Hazeldonksamenwerking sterk ingezet op informatie- en expertisedeling.

Zo kon dankzij informatie-uitwisseling een Fransman worden aangehouden op Belgisch grondgebied. De man kwam met een Luxemburgs voertuig terug uit Nederland. In het voertuig werd een grote hoeveelheid cocaïne gevonden die bestemd was voor de Franse markt.

In 2022 werd het gebruik van bepaalde huurvoertuigen door criminele organisaties en het gebruik van verborgen ruimtes in voertuigen nog meer zichtbaar dankzij informatie- en expertisedeling. Bij controles werd er extra op dit fenomeen ingezet en het werd ook door Europol hoog op de agenda geplaatst.

Dankzij informatie- en expertisedeling konden tot slot ook bepaalde geweldsfeiten of op het eerste gezicht banale verkeersongevallen later als drugsgeweld worden beschouwd. 

Recherchewerk legt criminele organisaties bloot

De Hazeldonksamenwerking zorgt ervoor dat rechercheurs uit de verschillende landen met elkaar in contact komen, waardoor de info die vanuit de operaties aan het licht komt doeltreffender gebruikt kan worden om de criminele organisaties aan te pakken. Verschillende gerechtelijke onderzoeken die (deels) voortvloeiden uit de controleacties, hebben al geleid tot nieuwe aanhoudingen en nog meer inbeslagnames van geld, goederen en drugs.

In de toekomst is het de bedoeling om Justitie nog meer en sneller bij de Hazeldonksamenwerking te betrekken. Ook het nieuwe Benelux-politieverdrag zal, zodra het in werking is getreden, bijkomende mogelijkheden bieden in de strijd tegen drugsdistributienetwerken.