Info Burgers » Nieuws » Internationale Workshops over het meten van de potentiële groene groei in de Benelux-regio

Internationale Workshops over het meten van de potentiële groene groei in de Benelux-regio

12 jun. 2012

Een unieke samenwerking tussen de Benelux Unie en het OESO LEED-Programma

Op 11 en 12 juni 2012 werden in Gent (België) en Belval (Luxemburg) twee workshops georganiseerd over groene groei. Gedurende deze twee dagen, hebben internationale en lokale experten en institutionele en plaatselijke autoriteiten gedebatteerd over welke indicatoren van belang zijn om lokale groene groei te kunnen meten.

De workshops werden georganiseerd door het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie (gevestigd te Brussel) in samenwerking met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (gevestigd te Parijs). De doelstelling bestond erin meetbare indicatoren te definiëren die in de toekomst informatie kunnen leveren over de lokale overgang naar koolstofarme economische en industriële activiteiten en die de creatie van arbeidsplaatsen, economische groei en duurzame ontwikkeling kunnen stimuleren. Op deze manier draagt de Benelux bij tot de ontwikkeling van een objectief instrument voor de publieke en private sector dat het in de toekomst mogelijk zal maken om te bepalen hoe ´groen´ deze sectoren werkelijk zijn.

Aangezien de OESO algemene indicatoren heeft ontwikkeld voor groene groei op nationaal niveau, wil de Benelux deze indicatoren verfijnen om te kijken hoe zij kunnen worden toegepast op lokaal vlak en meer in het bijzonder binnen grensoverschrijdende regio’s. Wat de groene economie betreft, is het van belang rekening te houden met wat er zich aan de andere kant van de grens afspeelt. Tijdens de workshops fungeerden twee Benelux-regio’s als bron van inspiratie.

Het was belangrijk om het gebied tussen Gent (België) en Terneuzen (Nederland), dat ook wel het "Europese cluster van de bio-economie” wordt genoemd, in overweging te nemen. Dit omdat binnen deze regio reeds de nodige ervaring werd opgedaan dankzij grensoverschrijdende activiteiten op het vlak van het gebruik van biobrandstof. De synergiën tussen onderzoek, ontwikkeling, productie en opleiding op het vlak van de bio-economie en de snelle oprichting van een ecosysteem voor de ontwikkeling van groene skills vertegenwoordigden hier een duidelijke meerwaarde.

De andere regio, die gelegen is in het Groothertogdom Luxemburg en aan de Franse grens, en Belval wordt genoemd, werd genomen vanwege de uitdagingen die gepaard gaan met de gloednieuwe omschakeling van een industriële naar een dienstenregio. De ontwikkeling van groene skills is een hoofddoelstelling voor de nieuwe groene economie in opbouw.

Door zich binnen dit OESO-project toe te spitsen op twee grensoverschrijdende regio’s, benadrukt de Benelux als voorloper het belang van de lokale ontwikkeling op het vlak van de groene groei. Zo kunnen ook andere regio’s wereldwijd de nodige lessen trekken uit de ervaringen die werden opgedaan in het kader van deze twee testcases.

De resultaten van deze workshops zullen gepubliceerd worden in een OESO-verslag voor de Benelux en zullen eveneens worden opgenomen in een samenvattend verslag waarin de situatie in Denemarken, Duitsland en Chili zal worden vergeleken. In 2013 zal er rond dit thema een internationale conferentie worden georganiseerd.

Meer informatie over het project kan worden geraadpleegd  op de website van de OESO LEED of de Benelux Unie www.benelux.int.