Info Burgers » Nieuws » Jaarlijkse ontmoeting van de Centra voor Politie- en Douanesamenwerking (CPDS)

Jaarlijkse ontmoeting van de Centra voor Politie- en Douanesamenwerking (CPDS)

24 apr. 2014

Op woensdag 23 april heeft op het Secretariaat-Generaal de jaarlijkse ontmoeting tussen de CPDS van de Benelux, namelijk Heerlen (BE/NL/DE), Luxemburg (LUX/BE/FR/DE) en Doornik (BE/FR), plaatsgevonden.

Een Centrum voor Politie- en Douanesamenwerking is een (minstens) binationale instelling die belast is met het bevorderen en faciliteren van onderlinge bijstand, politiesamenwerking en uitwisseling van informatie tussen buurlanden. De CPDS zijn samengesteld uit personeelsleden van de politiediensten van de verschillende betrokken landen.

Sinds de oprichting van het eerste Centrum te Kehl in 1999 zijn er zo'n veertigtal CPDS nu aan de EU-binnengrenzen actief. Ditmaal waren er ook verantwoordelijken van de CPDS van Kehl (FR/DE), Genève (CH/FR) en Swiecko (PL/DE) aanwezig.

Deze ontmoeting heeft het mogelijk gemaakt zeer uiteenlopende thema’s te bespreken, zoals de criminaliteitsbeeldanalyse in de CPDS, de operationele ondersteuning tijdens grote events, opleiding, radiocommunicatie …

Vanuit een zeer positieve en leerzame insteek heeft deze vergadering nogmaals aangetoond dat de snelheid en efficiëntie van de informatie-uitwisseling door de CPDS in belangrijke mate bijdragen tot meer veiligheid in het grensgebied en een meer slagvaardige grensoverschrijdende politiesamenwerking,  één van de hoofddoelstellingen van de Benelux-politiesamenwerking zoals verankerd in het Actieplan Senningen.

act02_ccpd.jpg