Info Burgers » Nieuws » Jean Asselborn zit de vergadering van het Benelux Comité van Ministers voor

Jean Asselborn zit de vergadering van het Benelux Comité van Ministers voor

14 nov. 2022

Op 14 november 2022 is het Comité van Ministers van de Benelux-Unie in Brussel bijeengekomen onder voorzitterschap van Jean Asselborn, Luxemburgs minister van Buitenlandse en Europese Zaken.

Het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux-Unie heeft zich ingezet voor een Benelux die sterker uit de pandemie komt, voor een groene, veilige en concurrerende Benelux, en voor een Benelux die synergiën zoekt met naburige regio's. Uit de pandemie zijn lessen getrokken om in de toekomst beter rekening te houden met de grensoverschrijdende dimensies. Er werden evenementen georganiseerd over onderwerpen die verband houden met het uitwisselen van regionale praktijken, crisisbeheer, duurzaam vervoer en telewerken. De landen volgen de ontwikkelingen op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt op de voet. De banden tussen de Benelux en de Grote Regio werden versterkt omdat beide regio's dezelfde visies en uitdagingen delen.

De ministers zijn overeengekomen de laatste hand te leggen aan hun werkplan voor 2023. Minister Asselborn herinnerde ook aan het belang van grensoverschrijdende samenwerking en bevestigde dat de Benelux een laboratorium voor Europa wil blijven.

De lidstaten hebben vervolgens de uittredende secretaris-generaal Alain de Muyser bedankt voor het werk dat hij de afgelopen drie jaar heeft verricht, evenals tijdens zijn vorige mandaten als adjunct- secretaris-generaal tussen 2012 en 2019.

Overeenkomstig het roulatiebeginsel heeft het Comité van Ministers Frank Weekers, van Nederlandse nationaliteit en huidig adjunct-secretaris-generaal, benoemd tot secretaris-generaal van de Benelux met ingang van 1 januari 2023. Tegelijkertijd werd Jean-Claude Meyer, voormalig ambassadeur van Luxemburg in Zwitserland en Liechtenstein, benoemd tot het nieuwe Luxemburgse lid van het College van secretarissen-generaal van de Benelux.

Minister Asselborn bedankte ook het College van secretarissen-generaal van de Benelux voor de uitstekende samenwerking tijdens het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux en wenste het komende Nederlandse voorzitterschap veel succes.

CVM1411.jpg

(c) MFA Luxembourg