Info Burgers » Nieuws » Jonge diplomaten in debat met Thomas Antoine en Frans Timmermans

Jonge diplomaten in debat met Thomas Antoine en Frans Timmermans

06 nov. 2017

Het college van secretarissen-generaal co-organiseerde met de Young Diplomats in Belgium een dialoog over de Benelux-samenwerking met als thema ‘ Benelux, laboratorium voor de Europese Unie’. De gastspreker was Frans Timmermans, de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. Meer dan 80 jonge diplomaten uit meer dan 40 landen op post in Brussel schreven zich in voor dit debat.

Na een voorstelling van de Benelux-samenwerking door Thomas Antoine, secretaris-generaal van de Benelux, deelde de heer Timmermans zijn ervaringen als diplomaat. Thomas Antoine legde de nadruk op de inspirerende rol van de samenwerking die grote ideeën (zoals welzijn en veiligheid voor burgers ) valideert op het terrein. Hij benadrukte de grote toegevoegde menselijke waarde van de resultaten die geboekt worden. De heer Timmermans beklemtoonde het belang van transparant optreden als diplomaat en dat de kracht van kleine landen in de diplomatie ligt in hun professionalisme, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid. 

Nadien gingen de jonge diplomaten in debat met de heren Antoine en Timmermans. Het werd een vruchtbare discussie over Benelux en de EU die na afloop door alle aanwezigen enthousiast werd onthaald.