Info Burgers » Nieuws » Kilometerheffing: Eén systeem uitbreiden naar de Benelux (E. Schouppe)

Kilometerheffing: Eén systeem uitbreiden naar de Benelux (E. Schouppe)

28 jan. 2010

De Belgische staatssecretaris voor mobiliteit, Etienne Schouppe, pleitte er op donderdag 28 januari 2010  in de Senaat voor om het  systeem van kilometerheffing uit te breiden  naar de Benelux en eventueel de rest van Europa. Hij antwoordde dit op een mondelinge vraag van gemeenschapssenator Bart Tommelein, die tevens voorzitter is van het Benelux-parlement.

De heer Schouppe zei voorstander te zijn van één systeem dat in heel België toegepast kan worden en niet al te hoge installatiekosten meebrengt. Bovendien, zo meldde hij, moet  het voor de belastingbetaler gebruiksvriendelijk en operationeel zijn.

Hij bevestigde dat zodra er voldoende duidelijkheid is over wat Nederland zal doen, hij met zijn Nederlandse collega, Camiel Eurlings, en met zijn Luxemburgse collega, Clause Wiseler zal overleggen.   ” Als federaal staatssecretaris voor mobiliteit acht ik het mijn plicht te pleiten voor een systeem dat in elk van onze Belgische gewesten kan worden toegepast en dat zo mogelijk uitgebreid kan worden tot de Benelux en zelfs tot de Europese Unie”, zei hij tijdens de plenaire zitting.

Ook gemeenschapsssenator Bart Tommelein hechtte veel belang aan een Benelux-oplossing.  Hij onderstreepte hoe België in dit dossier een voorbeeldfunctie naar de rest van Europa zou kunnen hebben. “ Daartoe dienen we eerst een actieplan met de Belgische gewesten uit te werken en vervolgens de hand te reiken aan Nederland en Luxemburg om in Benelux-verband een voorbeeld uit te werken waarbij andere landen kunnen aansluiten”. klonk het.

U kan het debat ook bekijken op: http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=nl