Info Burgers » Nieuws » Klimaat en Financiering, een belangrijk thema voor de Benelux en de Europese Investeringsbank

Klimaat en Financiering, een belangrijk thema voor de Benelux en de Europese Investeringsbank

14 jan. 2022

Op 14 januari vond een overleg plaats tussen Kris Peeters, vicepresident van de EIB en Frans Weekers, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van de recente lancering van het Benelux Klimaat Platform in het Benelux-paviljoen tijdens de COP26 in Glasgow. 

De EIB die zich ondertussen profileert als de Klimaatbank van Europa heeft in het afgelopen jaar voor meer dan 5 miljard euro aan projecten gefinancierd in het Benelux-gebied. De Benelux-landen die deze zomer nog getroffen werden door flitsoverstromingen hebben groot belang bij nauwe samenwerking op het vlak van zowel klimaatmitigatie als -adaptatie.  

Er vond een uitwisseling plaats over de actuele activiteiten/of projecten van de Benelux-samenwerking met focus op energie, klimaat en duurzame mobiliteit. Er werd afgesproken elkaar goed op de hoogte te houden van toekomstige activiteiten en waar nodig ook actief deel te nemen. Dhr. Peeters wees o.a. op de cruciale rol die het Benelux midden- en kleinbedrijf (of kleine en middelgrote ondernemingen)  kan spelen in de klimaattransitie. 

Frans Weekers:

´Het belang van degelijke financieringsmogelijkheden van de huidige klimaat en energietransitie kan niet onderschat worden. Innovatie en onderzoek liggen aan de bakermat van een toekomstige veerkrachtig en klimaatbestendige economie. Daarin willen wij als Benelux-samenwerking bruggen bouwen. Een instituut als de EIB is van groot belang voor het vertrouwen in de markt. Het Benelux Klimaat Platform is daarbij een  ideale ontmoetingsplek voor alle stakeholders´