Info Burgers » Nieuws » Klimaatbescherming versus vliegvakanties: Een onmogelijke keuze voor jongeren.

Klimaatbescherming versus vliegvakanties: Een onmogelijke keuze voor jongeren.

03 feb. 2022

In het tweede deel van de EIB Klimaatenquête 2021-2022 is onderzocht wat mensen vinden van klimaatverandering in een snel veranderende wereld. De resultaten hebben betrekking op het individuele gedrag van burgers en wat ze doen om klimaatverandering tegen te gaan. 

  • 78% van de Belgen en Nederlanders en 70% van de respondenten in Luxemburg vindt dat zij in het dagelijks leven alles doen wat in hun vermogen ligt om klimaatverandering tegen te gaan (EU-gemiddelde: 78%), maar de meesten van hen menen dat hun landgenoten dit niet doen
  • 63% van de Belgische autokopers, 62% van de Nederlandse autokopers en 51% van de autokopers in Luxemburg zegt dat de volgende auto die zij kopen een hybride of elektrische auto wordt (EU-gemiddelde: 67%), terwijl de rest nog steeds de voorkeur geeft aan een benzine- of dieselauto
  • 63% van de jonge Belgen, 58% van de jonge Nederlanders, en 55% van de jonge Luxemburgers zegt bij het kiezen van een vakantiebestemming rekening te houden met klimaatverandering (EU-gemiddelde voor 15- tot 29-jarigen: 69%). Toch zegt 56% van de jongeren in België, 57% in Nederland en 64% in Luxemburg volgende zomer wel te gaan vliegen (EU-gemiddelde: 52%).
  • 56% van de jonge Belgen, 51% van de jonge Nederlanders en 36% van de jonge Luxemburgers laat klimaatverandering meewegen bij het zoeken naar een baan. (EU-gemiddelde voor 15- tot 29-jarigen: 54%)
  • 57% van de jongeren in België, 46% van de jongeren in Nederland en 38% van de jongeren in Luxemburg koopt al tweedehands in plaats van nieuwe kleding. (EU-gemiddelde voor 15- tot 29-jarigen: 54%) 

Dit zijn enkele uitkomsten van de tweede serie resultaten van de Klimaatenquête 2021-2022 die vandaag door de Europese Investeringsbank (EIB) is gepubliceerd. De EIB is de kredietverlenende instelling van de Europese Unie en wereldwijd de grootste multilaterale kredietverlener voor klimaatactie. 

Hybride en elektrische auto’s veel gewilder dan benzine- of dieselauto’s

Wanneer Belgische autokopers wordt gevraagd naar de auto die ze in de toekomst willen gaan kopen, geeft 63% van hen aan dat dit een hybride of elektrische auto wordt. Dit percentage is 26 procentpunt hoger dan het percentage Belgen dat aangeeft een benzine- of dieselauto te gaan kopen (37%) en vergelijkbaar met het gemiddelde in de Benelux (62%), maar iets lager dan het EU-gemiddelde (67%). Van de 63% is 39% van plan een hybride auto te kopen en 24% een elektrisch auto.

Met 62% is het percentage Nederlandse autokopers dat zegt voor een hybride of elektrische auto te zullen kiezen vergelijkbaar met dat van de Belgische respondenten. Dit percentage is 24 procentpunt hoger dan het percentage Nederlanders dat aangeeft een benzine- of dieselauto te gaan kopen (38%) en vergelijkbaar met het gemiddelde in de Benelux (62%), maar iets lager dan het EU-gemiddelde (67%). Van de 63% is 29% van plan een hybride auto te kopen en 33% een elektrisch auto.

Maar van de autokopers in Luxemburg geeft 51% aan dat zij een hybride of elektrische auto zullen kopen. Dit percentage is slechts 2 procentpunt hoger dan het percentage dat aangeeft een benzine- of dieselauto te gaan kopen (49%). Het is ook 16 procentpunt onder het EU-gemiddelde (67%) en 11 procentpunt onder het Benelux-gemiddelde (62%). Van de 51% is 31% van de respondenten van plan een hybride auto te kopen en 20% een elektrisch auto.

Tegelijkertijd zegt 10% van alle Belgen dat zij op dit moment geen auto hebben en ook niet van plan zijn er een te kopen, tegenover 13% van de Nederlandse respondenten en 5% van de Luxemburgers (EU-gemiddelde: 13%, Benelux-gemiddelde: 11%).

Nu 62% van de autokopers in de Benelux zegt een hybride of elektrische auto te gaan kiezen, lijken zij eerder geneigd om over te stappen op nieuwe autotechnologieën dan bijvoorbeeld Duitsers (52%). De voorkeur van de Fransen (61%) op dit gebied komt overeen met die van de Beneluxers.

Autokopers in de Benelux lijken vaker te kiezen voor een hybride auto; 33% verklaart dat hun volgende auto een hybride motor zal hebben. Ze lijken daarmee vaker te kiezen voor een hybride auto dan Duitse autokopers (29%), terwijl Franse autokopers meer interesse lijken te hebben in de aankoop van een hybride auto (38%).

Autokopers in de Benelux lijken meer geneigd om een elektrische auto te kopen (29%) dan hun Duitse (23%) en Franse (23%) buren.

In het algemeen geven Europese autokopers de voorkeur aan hybride auto’s (39%), met benzine- of dieselauto’s op de tweede (33%) en elektrische auto’s op de derde plaats (28% verklaart dat zij van plan zijn om een elektrische auto te kopen). Chinese autokopers zijn het meest geneigd een elektrische auto te kopen (44%), terwijl Amerikanen juist het vaakst voor een hybride auto kiezen (38%), gevolgd door een benzine- of dieselauto (33%) en daarna pas een elektrische auto (29%).

Klimaatbescherming versus vliegvakanties

60% van de Belgen zegt bij het kiezen van een vakantiebestemming rekening te houden met klimaatverandering, tegenover 55% van de Nederlanders en 56% van de Luxemburgers (EU-gemiddelde: 67%, Benelux-gemiddelde: 57%). Deze zorg leeft in meer of dezelfde mate bij de 15- tot 29-jarigen (63% van de Belgen, 58% van de Nederlandse respondenten, 55% van de Luxemburgse respondenten, EU-gemiddelde voor 15- tot 29-jarigen: 69%). Maar een meerderheid van de 15- tot 29-jarigen (56% bij de Belgen, 57% bij de Nederlanders, 64% bij de Luxemburgers) geeft aan dat zij in de zomer van 2022 wel met het vliegtuig op vakantie gaan (EU-gemiddelde voor 15- tot 29-jarigen: 52%). Daarnaast zegt 27% van de jonge Belgen, 33% van de jonge Nederlanders, en 44% van de jonge Luxemburgers zelfs van plan te zijn naar een verre bestemming te vliegen (EU-gemiddelde voor 15- tot 29-jarigen: 27%).

Kleding kopen, een baan zoeken of een bank kiezen: hoe klimaatoverwegingen van invloed zijn op wat mensen beslissen

43% van de Belgen, 37% van de Nederlanders, en 26% van de Luxemburgers zegt tweedehands in plaats van nieuwe kleding te kopen (EU-gemiddelde: 42%, Benelux-gemiddelde: 39%). Onder de Belgen is dit percentage het hoogst bij de 15- tot 29-jarigen (57% zegt al tweedehands kleding te kopen) en geleidelijk minder bij de oudere leeftijdscategorieën (43% bij de 30- tot 64-jarigen en 30% bij de 65-plussers). Bij de Nederlanders is het kopen van tweedehands kleding met name populair onder 15- tot 29-jarigen (46%). Voor 65-plussers ligt dit cijfer 17 procentpunt lager (29%). In Luxemburg zijn vrouwen meer geneigd tweedehands kleding te kopen dan mannen (33% voor vrouwen tegenover 19% voor mannen). 54% van de 15- tot 29-jarigen in de EU zegt tweedehands kleding te kopen, tegenover 42% van de 30- tot 64-jarige respondenten en 28% van de 65-plussers. Vrouwen in de EU zijn eerder geneigd tweedehands kleding te kopen dan mannen (48% van de vrouwen tegenover 34% van de mannen).

44% van de Belgen, 41% van de Nederlanders, en 26% van de Luxemburgers laat klimaatverandering meewegen bij het zoeken naar een baan (EU-gemiddelde: 43%, Benelux-gemiddelde: 42%). Dit geldt met name voor Belgische 15- tot 29-jarigen: 56% van hen laat klimaatoverwegingen een rol spelen bij het zoeken naar werk. Bij 30- tot 64-jarigen is dit 41% (15 procentpunt lager). Hetzelfde geldt voor Nederlandse 15- tot 29-jarigen: 51% van de jongeren laat klimaatoverwegingen een rol spelen bij het zoeken naar werk. Bij 30-64-jarigen is dit 39% (12 procentpunt lager). Hoewel het totale cijfer bij de respondenten uit Luxemburg 17 procentpunt onder het EU-gemiddelde van 43% ligt, is dit ook het geval bij de 15- tot 29-jarigen: 36% van de jongeren in Luxemburg laat klimaatoverwegingen een rol spelen bij het zoeken naar werk (dit is toch nog 18 procentpunt onder het EU-gemiddelde van 54% voor deze leeftijdscategorie).

In totaal houdt 39% van de Belgen, 40% van de Nederlanders en 34% van de Luxemburgers rekening met klimaatverandering wanneer zij een bank kiezen of hun spaargeld beleggen (EU-gemiddelde: 45%, Benelux-gemiddelde: 40%). 

Kris Peeters, vicevoorzitter van de EIB: “Ondanks enkele duidelijke verschillen tussen de generaties, neigen de mensen in de Benelux steeds meer naar duurzamere mobiliteits- en consumptiegewoonten om klimaatverandering aan te pakken. Uit deze veranderingen in individueel gedrag blijkt dat mensen van alle leeftijden bereid zijn om in hun dagelijks leven meer te doen om de klimaatcrisis tegen te gaan. Deze voornemens werden geuit tijdens de Klimaattop COP26 en ze geven duidelijk aan dat onze inspanningen voor een groene transitie worden gesteund. Als klimaatbank van de EU is het een van de belangrijkste taken van de EIB om innovatieve projecten te financieren die zich richten op elektrische mobiliteit en op andere duurzame mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan een koolstofarme toekomst voor iedereen.”

De adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, Frans Weekers, zei: “De energie- en klimaattransitie is een prioriteit onder Luxemburgs voorzitterschap van de Benelux Unie in 2022. De uitkomsten van de EIB-enquête zijn voor ons een heldere indicatie dat we naast de beleidsplannen moeten blijven werken aan het uitleggen van de politieke keuzes en de daaraan verbonden projecten. Dit doen we bijvoorbeeld door thema-evenementen te organiseren met ons Benelux Energie Expertise Netwerk rond zonne-en windenergie, alsook door de uitbouw van ons Benelux-Klimaatplatform dat we recent lanceerden op de COP26. Concreet faciliteren wij ook de opvolging van de flitsoverstroming van afgelopen zomer en werken we gestaag door aan de grensoverschrijdende uitrol van elektrische laadinfrastructuur.”

Het excelbestand met de gegevens voor alle dertig landen waar de enquête is gehouden, kan hier worden gedownload. Klik hier om naar een EIB-webpagina te gaan met de belangrijkste resultaten van de vierde editie van de EIB Klimaatenquête.