Info Burgers » Nieuws » Lancering internetportaal grensarbeid tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. Het Benelux-secretariaat beheert en bouwt verder uit.

Lancering internetportaal grensarbeid tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. Het Benelux-secretariaat beheert en bouwt verder uit.

31 mrt. 2010

Op woensdag 31 maart 2010 lanceerde de ministers Donner (NL) en Laumann (Noordrijn-Westfalen) officieel  een gezamenlijke websiteportaal voor grensarbeiders. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux zal het technisch onderhoud en beheer van deze website verzekeren.   De nieuw ontwikkelde portaalsite bevat informatie over thema’s die relevant zijn voor grensarbeiders, zoals sociale zekerheid en belastingen. Via een checklist kunnen grensarbeiders hun individuele situatie invoeren en zo inlichtingen op maat krijgen, zowel vanuit Duits als Nederlands perspectief en in beide talen. Verder linkt de portaal de gebruiker door naar allerhande website die nuttige informatie bevatten voor grensarbeiders : http://www.startpuntgrensarbeid.nl/nl Beheren en uitbouwen

Het Benelux-secretariaat neemt de beheersopdracht van dit portaal op zich voor alvast één jaar. Het  updaten van de informatie zal gebeuren in nauwe samenwerking met de instanties/partners die in dit grensgebeid informatie aan grensarbeiders verstrekken. Zo kan er efficiënt en complementair gewerkt worden om de best mogelijke informatieverstrekking te verzekeren aan de doelgroep.

Aangezien het beheer van de site bij het Secretariaat ligt zal deze ook de coördinatie verzekeren om het initiatief tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen uit te breiden op Benelux-niveau, om zo een portaal grensarbeid te ontwikkelen voor de ganse regio.