Info Burgers » Nieuws » Lancering van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux Unie

Lancering van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux Unie

22 feb. 2016

Op maandag 22 februari 2016, heeft de minister van Buitenlandse en Europese Zaken, Jean Asselborn, officieel het Luxemburgse Voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux Unie te Luxemburg gelanceerd.

Bij deze gelegenheid heeft minister Asselborn,  in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Comité van Ministers, eerst een ontmoeting gehad met de voorzitster van het Benelux-parlement, Maya Detiège, voor zijn onderhoud met de secretaris-generaal van de Benelux Unie, Jan van Laarhoven en het college van secretarissen-generaal van de Benelux.

De officiële lancering van het Luxemburgse Voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux Unie, dat Luxemburg voor de 2e keer  vervult sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Benelux-Verdrag van 2012, vond plaats  in de abdij van Neumünster.

Het Groothertogdom  verzekert dat het zijn fundamentele kernwaarden -betrouwbaarheid, slagvaardigheid en openheid- zal  inzetten voor de Benelux om  te luisteren naar de burger, steun te verlenen aan het bedrijfsleven en samen te werken met diverse stakeholders om te handelen in het algemeen en gemeenschappelijk belang van de drie Benelux-landen. Binnen dat kader heeft minister Asselborn de prioriteiten van het Luxemburgs Voorzitterschap voorgesteld, die zich groeperen rond drie assen:

De mobiliteit en veiligheid van personen verhogen
Gezien het groot aantal grensbewoners die elke dag de interne grenzen van de Benelux Unie oversteken, en omwille van de huidige bedreigingen en uitdagingen, is het Luxemburgse Voorzitterschap van plan om initiatieven op het gebied van arbeidsmobiliteit en het onderwijs, de overdraagbaarheid van diploma's en beroepskwalificaties te bevorderen.

Met betrekking tot de veiligheid van personen , zal het Voorzitterschap niet alleen een bijzondere aandacht geven aan het onderwerp van mensenhandel, maar ook aan de samenwerking rond grensoverschrijdende politieoptreden.

Het milieu beter beschermen
Het Luxemburgse Voorzitterschap wil kwesties in verband met de klimaatverandering, bescherming van het milieu alsook energie-efficiëntie binnen de Benelux versterkt aanpakken. Het Voorzitterschap voorziet met name in het verbeteren van de coördinatie van de milieuwetgeving in de grensgebieden van de Benelux en zal zich richten op het bevorderen van de circulaire economie, de multimodaliteit alsook de  verbetering van de mobiliteit in de steden.

De Interne markt versterken
De vervolmaking van de interne markt blijft een topprioriteit van de Benelux-samenwerking. Het gaat er dan over resterende belemmeringen weg te werken en zich aan te passen aan de nieuwe realiteit van een veranderende economie, vooral op het gebied van  e-commerce. Ook zal  Luxemburg een bijzonder belang hechten aan de domeinen energie en vervoer,  alsook aan de bevordering van duurzame energie en de afschaffing van regels die een modern transport belemmeren.

Op het niveau van de politieke samenwerking tussen de drie regeringen, zal het Luxemburgse Voorzitterschap zich ertoe verbinden om het overleg  tussen de Benelux-landen op het gebied van het buitenlands beleid te versterken, door middel van eventuele gezamenlijke Benelux-standpunten over onderwerpen die in de Raad van de Europese Unie worden behandeld. Het Voorzitterschap wil eveneens informele overleggen  tussen de ministers van Buitenlandse en Europese Zaken voor  de Raad Buitenlandse en Algemene Zaken vergemakkelijken.

Het Voorzitterschap zal ook ontmoetingen organiseren tussen de ministers van Buitenlandse en Europese Zaken van de Benelux  en hun ambtsgenoten van de Baltische Staten en Visegrad.

Tijdens zijn toespraak herinnerde minister Asselborn eraan dat: "Luxemburg diep overtuigd is van de rol van de Benelux als motor van de Europese integratie en het is in deze zin dat we zullen werken tijdens ons  Voorzitterschap van het Comité van Ministers Benelux ".

De presentatie van de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux werd gevolgd door een debat met persoonlijkheden uit de drie landen met als thema "De Benelux als laboratorium van de EU”.  Tijdens het debat, waaran werd deelgenomen door minister Asselborn, de commissievoorzitter van het Benelux-parlement Willem Draps, de voorzitter van de interparlementaire Benelux delegatie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Roger Negri, de ambassadeur van België in Luxemburg, Thomas Antoine, de ambassadeur van Nederland in Luxemburg, Petrus Wouterus Kok, de adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, Alain de Muyser, en  historicus en publicist Rolf Falter, werden visies gedeeld over de Benelux-samenwerking binnen de Europese Unie.

Prioriteiten voor het Luxemburgse Benelux-Voorzitterschap van 2016

Benelux-Jaarplan 2016

photo: © 2016 SIP / Jean-Christophe Verhaegen, tous droits réservés