Info Burgers » Nieuws » Ledenaantal Benelux-Klimaatplatform groeit

Ledenaantal Benelux-Klimaatplatform groeit

29 sep. 2022

In 2021, gedurende COP26 in Glasgow lanceerde de Belgische Minister voor Klimaat, mevr. Khattabi, het Benelux Klimaatplatform. Een interactieve website die als doel heeft om bestaande expertise in de Benelux-landen samen te brengen om een extra impuls te geven aan de kennisontwikkeling en -uitwisseling in de regio. Hoewel het Platform nog in de kinderschoenen stond, sloten onder andere LIST, Rescoop, MinaRaad en Tweed gelijk aan.

 In het voorjaar van 2022 werd het Klimaatplatform uitgebreid met een kenniscentrum dat organisaties de mogelijkheid biedt om kennis op te doen over het nationale klimaatbeleid van de drie landen en de activiteiten van de Benelux. Dit geeft, naast de private projecten, een duidelijk overzicht welke rol de Benelux-overheden spelen, binnen welk domein en met welke bevoegdheden. Zo wordt het gemakkelijker elkaar te vinden en aan te vullen.

 Bovenal is het de bedoeling dat publieke en private organisaties die zich bezighouden met het klimaat, milieu, duurzame ontwikkeling of een onderdeel daarvan via het Platform met elkaar in contact kunnen komen om kennis te delen of gezamenlijke projecten op te starten. De kracht van innovatie, diversiteit in aanpak en rijkdom aan kennis in de Benelux-landen kunnen door samenwerking optimaal benut worden.

 Deze kans werd al gezien door onder andere Holland Circular Hotspot, Netherlands Water Partnership, European Cyclists’ Federation, Ecores, Klimaatverband Nederland en het Research Institute Nature and Forest en de Benelux is verheugd hen tot partners van het Klimaat Platform te rekenen.

 Hierbij een warme oproep aan alle andere organisaties om eveneens kennis te komen delen en te netwerken via het Benelux Klimaatplatform!

Climate.benelux.int