Info Burgers » Nieuws » Luc Willems brengt bezoek aan de Duitstalige regering in België.

Luc Willems brengt bezoek aan de Duitstalige regering in België.

19 jan. 2010

18-01-2010. Op 18 januari werd de heer Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux in Eupen (België) ontvangen door de Duitstalige regering. Naast Minister-president K-H. Lambertz waren de heer O. Paasch, Minister van Onderwijs, Vorming en Werkgelegenheid  en de heer Mollers, Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden aanwezig.

Tijdens dit kennismakingsbezoek werd dieper ingezoomd op de Benelux-samenwerking in het algemeen en de werking van het Secretariaat-generaal in het bijzonder.

Zo werd onder meer gesproken over het Duitse voorzitterschap van de werkgroep Jeugd in 2010. Gedacht wordt aan de organisatie van een vergadering met de jeugdraden tijdens dit voorzitterschap en de verdere uitwerking van de recentelijk afgesloten MoU. Daarnaast kwamen ook de thema’s onderwijs, ambulances en grensoverschrijdende samenwerking aan de orde evenals de samenwerking Benelux en NRW.