Info Burgers » Nieuws » Luikse kandidatuur voor internationale tentoonstelling in 2017

Luikse kandidatuur voor internationale tentoonstelling in 2017

21 mrt. 2011

De stad Luik presenteerde op het Benelux-secretariaat haar kandidatuur voor de internationale tentoonstelling in 2017. Dit in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit Wallonië, Nederland en het federale niveau in België.

De Internationale Tentoonstellingen die men officieel de 'erkende Internationale Tentoonstellingen' noemt, zijn evenementen op wereldniveau georganiseerd door een stad onder toezicht van het Internationaal Bureau van Tentoonstellingen (BIE). Ze onderscheiden zich van de Wereldtentoonstellingen die langer duren en meer middelen vergen. De Internationale Tentoonstellingen duren 3 maanden en vinden plaats tussen twee Wereldtentoonstellingen.

Als thema voor de tentoonstelling kiest de stad voor ‘ Wereldwijde verbondenheid, mensen bij elkaar brengen – Creativiteit voor een betere toekomst’. Dit benadrukt het grensoverschrijdende karakter van haar initiatief.

Verwacht wordt dat de Belgische premier in juni 2011 de kandidatuur van Luik officieel zal indienen.

Het BIE zal in november 2012 beslissen waar de tentoonstelling in 2017  mag georganiseerd worden