Info Burgers » Nieuws » Luuk Blom : “Schelde-roadmap 2019-2023 zorgt voor betere participatie en communicatie met stakeholders”.

Luuk Blom : “Schelde-roadmap 2019-2023 zorgt voor betere participatie en communicatie met stakeholders”.

05 jun. 2019

Op 5 juni werd de gezamenlijke ‘Roadmap 2019-2023’ van de Schelderaad en Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) vastgesteld. Het startsein voor een verdere duurzame toekomst van het Schelde-gebied. Voor Luuk Blom, voorzitter van de Schelderaad (een officieel adviesorgaan van de VNSC),  zorgt dit voor een nog betere samenwerking met alle stakeholders rond de toekomstplannen en besluiten met betrekking tot de Schelde. 

Deze roadmap 2019 - 2023 beschrijft in grote lijnen de (onderzoeks)activiteiten voor de komende jaren voor het Schelde-gebied. Het Schelde-estuarium staat immers voor uitdagingen op vlak van natuurlijkheid, toegankelijkheid en veiligheid. Klimaatverandering en inzicht in het behalen van natuurdoelen zijn eveneens actuele thema’s voor onderzoek. Zowel het inhoudelijke programma als de afspraken over verdere participatie en communicatie zijn in deze roadmap vanuit een intensieve samenwerking tussen de VNSC en Schelderaad tot stand gekomen. 

Voor Luuk Blom verhoogt deze roadmap de kwaliteit van de dialoog met de stakeholders. "Door  structurele afspraken te maken rond participatie en communicatie kan iedereen tijdig meepraten over de verdere evolutie van het Schelde-gebied en weet men wat er speelt".  Dit zorgt volgens hem voor een betere en frequentere open discussie. “ Zo voelen de stakeholders, vaak met uiteenlopende belangen, zich nog meer betrokken partij waardoor iedereen elkaar sneller kan vinden in de samenwerking rond dit grensoverschrijdende project”. 

Nederland en Vlaanderen stelde in 2014 de Schelderaad in als officieel overlegorgaan bij het beheer van het Schelde-estuarium. Overheden, havens, werkgevers en landbouw- en milieuorganisaties kunnen via dit forum bijdragen aan toekomstige besluitvorming. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, zijn het voorzitterschap en secretariaat van de Schelderaad in handen van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie. De voorzitter is Luuk Blom tevens adjunct-secretaris-generaal van de Benelux.