Info Burgers » Nieuws » Luxemburg: dubbel voorzitterschap

Luxemburg: dubbel voorzitterschap

29 jan. 2019

Het Luxemburgse voorzitterschap op parlementair niveau valt samen met het Luxemburgse voorzitterschap op ministerieel niveau, dat laat toe de zichtbaarheid van Luxemburg te vergroten en synergiën te ontwikkelen, met name op het gebied van duurzaamheid en het digitale , stelde Gusty Graas vast die voorzitter is van de Raadgevende Interparlementaire Benelux-raad, het ‘Benelux-parlement’.

Ambassadeur Thill, directeur Economische Zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken (LU) , vertegenwoordiger van de voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux, zei dat de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap in het Comité van Ministers gericht zullen zijn op drie gebieden: aanpassing aan de klimaatverandering en energietransitie, versterking van de interne markt en bevordering van digitalisering. Bijzondere nadruk zal worden gelegd op de bescherming van de belangen van de consument en het bedrijfsleven en op de elektronische handel. 2019 is het jaar waarin de 75e verjaardag van de Benelux-douaneconventie, de voorloper van de huidige Benelux-Unie, wordt herdacht: daartoe zal in Luxemburg een specifiek evenement worden georganiseerd.

De adjunct-secretaris-generaal van de Benelux-Unie, Alain de Muyser, gaf een overzicht van de concrete projecten die in de loop van het jaar zullen worden uitgevoerd, waarbij hij enerzijds de nadruk legde op de meerwaarde van een gemeenschappelijke aanpak, de rol als laboratorium en voorloper die de Benelux Unie kan en moet spelen in Europa, met name op het gebied van transport en logistiek, de strijd tegen fraude (fiscaal en sociaal) en de grensoverschrijdende gezondheidszorg. Hij benadrukte ook het belang om rekening te houden met de meningen van toekomstige generaties en hoopte op een nieuwe zitting van het Benelux-jongerenparlement.

Op 5 februari wordt het Luxemburgse voorzitterschap officieel gelanceerd.

 

Foto (c) Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg