Info Burgers » Nieuws » Luxemburg en België delen hun kennis op het gebied van redding in het water

Luxemburg en België delen hun kennis op het gebied van redding in het water

16 aug. 2016

De Benelux-samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en beheersing van grensoverschrijdende risico’s is een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen de drie Benelux-landen. Hiermee kunnen met name acties en activiteiten worden ondersteund die een meerwaarde voor de drie landen opleveren.

Het Secretariaat-Generaal werd uitgenodigd voor een EU Exchange of Experts in Civil Protection tussen Luxemburg en België, die van 16 tot 19 augustus in Luxemburg plaatsvond. Daarbij konden experts van beide landen hun ervaringen uitwisselen over redding in water. Er werd niet alleen theorie aangereikt, maar er werd vooral gezamenlijk getraind in het meer van de Haute-Sûre.

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, vertegenwoordigd door adjunct-secretaris-generaal Alain de Muyser, werd uitgenodigd als waarnemer, in het bijzonder om deel te nemen aan het bezoek aan de Emergency Alert Board (112-meldkamer) in Luxemburg-Stad en de logistieke basis van Lintgen, alsook aan een presentatie van TAST emergency.lu, een satelliettelecommunicatiesysteem waarmee de communicatie in rampgebieden in stand kan worden gehouden. 

admlusecoursgroupeX.jpg