Info Burgers » Nieuws » Luxemburgs minister Di Bartolomeo onderstreept belang van Benelux-samenwerking op het gebied van sociale fraude

Luxemburgs minister Di Bartolomeo onderstreept belang van Benelux-samenwerking op het gebied van sociale fraude

20 sep. 2013

Op 5 september jl. hebben de Benelux-landen het startschot gegeven voor een nieuwe samenwerking op het gebied van « sociale reglementering en strijd tegen de fraude ». Tegen die achtergrond heeft een afvaardiging van het Benelux Secretariaat-Generaal onder leiding van adjunct-secretaris-generaal Alain de Muyser op 19 en 20 september de jaarlijkse conferentie van het EISS (European Institute of Social Security) in Luxemburg bijgewoond.

Tijdens deze conferentie heeft Luxemburgs minister van Gezondheid en Sociale Zekerheid Mars Di Bartolomeo aangegeven dat de bestrijding van sociale fraude en sociale misbruiken de onmisbare keerzijde is van het fundamentele solidariteitsbeginsel. Hij onderstreepte daarbij vooral het belang van samenwerking op zowel Benelux als Europees niveau en een gezamenlijke aanpak van sociale fraude.

Inmiddels is immers gebleken dat overheden veel inkomsten mislopen als gevolg van sociale fraude en dus de eerlijke belastingbetaler - zowel particulieren als bedrijven – zwaar wordt getroffen. Coördinatie van beleid en acties is essentieel omdat fraudeurs vaak een lengte voorsprong hebben en hun profijt trekken van de grenzen en zwaktes van de nationale systemen.   Luxemburgs minister, Mars Di Bartolomeo