Info Burgers » Nieuws » Luxemburgs voorzitterschap maakt werk van regionale hernieuwbare energie hub van de toekomst

Luxemburgs voorzitterschap maakt werk van regionale hernieuwbare energie hub van de toekomst

23 feb. 2022

Op 23 februari vond het strategisch overleg Energie plaats. Onder het motto ‘werken aan een regionale hernieuwbare energie hub’ ging het voorzitterschap van Luxemburg van start met een ambitieuze agenda.

Regeringscommissaris voor Energie van Luxemburg, Simeon Hagspiel, nam het initiatief voor dit strategisch overleg met Sandor Gaastra, directeur-generaal voor Energie van Nederland, Nancy Mahieu, directeur-generaal voor Energie van België en directeur Markt van het Benelux-secretariaat, Jan Molema. In verschillende Europese energie-dossiers trekken de Benelux-landen samen op.

De directeuren-generaal wisselden van gedachten hoe ze nog beter gebruik kunnen maken van de regionale overlegplatformen in het ‘Huis van de Benelux’, zoals het Penta-overleg (tussen Benelux, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), het Gas Platform (tussen Benelux, Frankrijk, Duitsland), het Benelux Energie Expertise netwerk, en het energieforum tussen de landen rond de Noordzee (de North Seas Energy Cooperation).

In 2022 nemen de landen hun rol ernstig als voorloper in de regionale energiesamenwerking en plannen meerdere studies naar de uitrol van de grensoverschrijdende energietransitie. Zo wordt er nog in het tweede kwartaal van dit jaar een studie naar de Benelux Waterstof infrastructuur gelanceerd en zal in het bredere Pentalaterale onder andere een 2050 visiedocument worden ontwikkeld, waarbij de grote reeds op nationaal niveau ingezette en geplande transities onder de grensoverschrijdende loep worden genomen.

Ook werd de ambitie uitgesproken om naast de coördinatie van Energie en Klimaatplannen binnen de EU ook een special ministerieel overleg met de Baltische staten te organiseren en wel rond het thema offshore wind en het gebruik van data in de energiesector.

Ten slotte werd ruimschoots aandacht besteed aan de gevolgen van de recente ontwikkelingen in Oekraïne en de implicaties voor de Energievoorziening in de Benelux-landen en de EU. De nauwe banden tussen de Benelux-landen en hun EU-partners blijken hierbij van grote waarde.