Info Burgers » Nieuws » Makkelijker om vee tijdelijk over de grens te laten grazen

dierengezondheid, Duurzaamheid, voedselveiligheid

Makkelijker om vee tijdelijk over de grens te laten grazen

22 mrt. 2023

Onder Nederlands Voorzitterschap van de Benelux ondertekende minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema (NL) twee Benelux-besluiten die bestaande regels over ‘grensbeweiding’ actualiseren en die het veehouders in de Benelux makkelijker maken. Dit in aanwezigheid van Benelux-secretaris-generaal Frans Weekers. Grensbeweiding is het tijdelijk laten grazen van dieren – in dit geval runderen, schapen en geiten – in een weide over de grens en komt vaak voor in de grensstreken van de Benelux-landen. Met deze ondertekening zijn deze Benelux-regels in overeenstemming met de nieuwe EU-dierengezondheidswetgeving. Tegelijk wordt een administratieve vereenvoudiging voor veehouders geborgd: ze hoeven geen bijkomende administratieve procedures te doorlopen om hun vee in het buurland te laten grazen binnen de Benelux.

Sinds de jaren negentig bestaan er Benelux-regels die het grazen van dieren over de grens regelen. Enerzijds zijn deze regels bedoeld om het risico op het overdragen, verspreiden of uitbreken van dierziekten naar de buurlanden tot een minimum te beperken. Zo hebben de veehouders onder meer een meldingsplicht, moeten ze de dieren vooraf aan een gezondheidscontrole onderwerpen en indien nodig laten vaccineren. Anderzijds volgen deze regels de EU-ontwikkelingen rond garanties over dierenwelzijn, die in de Benelux van hoogstaand niveau zijn.

Dierenwelzijn en de bescherming van de voedselketen staan prominent op de Benelux-agenda. Dit blijkt uit het terugkerende overleg tussen de Chief Veterinary Officers of CVO’s (Hoofden Veterinaire Diensten) van de drie Benelux-landen. Ze houden elkaar up to date over ontwikkelingen in hun land en trekken gezamenlijk op binnen Europa. Door de goede contacten vinden ze elkaar snel bij crises. Duitsland en Frankrijk zijn actief bij dit overleg betrokken. Inhoudelijk werden beide Benelux-Besluiten ook gebruikt om met Frankrijk en Duitsland gelijkaardige bilaterale akkoorden te sluiten.