Info Burgers » Nieuws » Meer energie-efficiency in bestaande gebouwen in een stedelijke omgeving

Meer energie-efficiency in bestaande gebouwen in een stedelijke omgeving

24 jan. 2013

Begin 2010 is op initiatief van het Secretariaat-Generaal van de Benelux samenwerking op het gebied van stedelijk beleid opgestart onder de naam "Urbiscoop". Deze samenwerking richt zich op "Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux". Op donderdag 24 januari hebben een 40-tal deskundigen (Benelux, Noordrijn-Westfalen (NRW), Frankrijk) afkomstig van verschillende niveaus (steden en centrale en regionale besturen) zich gebogen over een rapport van het European Urban Knowledge Network (EUKN).

19 steden uit de Benelux en NRW nemen deel aan deze samenwerking : voor België gaat het om Antwerpen, Genk, Gent, Leuven, Luik, Moeskroen, Oostende en Roeselare, in Nederland om Assen, Breda, Den Haag, Deventer, Enschede en Hardenberg; vanuit het Groothertogdom Luxemburg nemen Beckerich en Esch-sur-Alzette deel en namens NRW zijn de steden Aken, Bottrop en Gelsenkirchen betrokken.

Tijdens de besprekingen werd de focus gelegd op bestaande gebouwen. Om knelpunten en kansen op gestructureerde wijze aan bod te laten komen is de volgende driedeling aangehouden:

1. Stimuleren van bewustwording en actiebereidheid,2. Financieel instrumentarium en multilevel governance benadering,3. Cross-sectorale samenwerking stimuleren om schaalvergroting te realiseren.

Centraal daarbij staat het opschalen van individuele acties van geëngageerde bewoners naar een gebiedsgerichte aanpak op stadsniveau. Met andere woorden: Welke rol kunnen steden vervullen om grote delen van de stad (of de hele stad) energie-efficiënt te maken in tegenstelling tot relatief alleenstaande acties van individuele eigenaars? Het zoeken naar integrale beleidsmaatregelen en alternatieve financieringsvormen om beleidsambities te verwezenlijken zijn de kern van deze inzet.

Bedoeling is om aan het einde van de rit (juni 2013), naast het vergroten van de kennis bij deskundigen en de copy-paste effecten van good practices, te komen tot een reeks bestuurlijke boodschappen (in de vorm van aanbevelingen of een Memorandum of Understanding) voor de centrale en regionale besturen alsook voor de Europese Commissie.

De insteek daarbij is om inhoudelijk gezien gezamenlijk te lobbyen en eventueel een gezamenlijk project voor Europese financiering aan te melden.   Deelnemers aan de Experten-bijeenkomst