Info Burgers » Nieuws » Meerderheid van ondernemers in de Benelux geconfronteerd met frauduleuze claims

Meerderheid van ondernemers in de Benelux geconfronteerd met frauduleuze claims

01 jul. 2013

Benelux-onderzoek brengt voor eerste keer omvang en schade van grensoverschrijdend probleem in kaart

Brussel, 1-07-2013| 80 procent van de ondernemers in België, Nederland en Luxemburg werden de afgelopen drie jaar gemiddeld drie à vier keer per jaar geconfronteerd met frauduleuze claims (o.a. valse facturen,  malafide claims met bedrijven en reclamegidsen, valse domeinnamen en phishing: piraterij met bankgegevens). Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door het Secretariaat-Generaal van de Benelux, in samenwerking met de ondernemingsfederaties. Aan dit onderzoek namen 1.153  midden- en kleinbedrijven uit de drie landen deel.

De financiële schade die wordt toegebracht aan deze ondernemingen in de Benelux is enorm. Het gemiddelde verlies per getroffen bedrijf bedraagt 5000 EUR. De Benelux Unie heeft berekend dat als de trend zich doortrekt naar alle MKB’s (KMO’s) in de regio, de werkelijke financiële schade zich bevindt tussen de 879 miljoen en 1 miljard EUR.

De studie heeft ook het grensoverschrijdend karakter van deze malafide praktijken bloot gelegd. Ondernemers worden vaak opgelicht door fraudeurs gevestigd in de aangrenzende buurlanden : in bijna de helft van de gevallen was de fraudeur in een ander land gevestigd, waarvan 9% in één van de Benelux-landen.

Een gevoel van machteloosheid leidt er toe dat slechts 12 procent van de ondernemingen een klacht indient. Vervolgingen blijven vaak uit als gevolg van het ontbreken van een specifiek juridisch kader. Hoewel nieuwe Europese richtlijnen hierover in de maak zijn , kunnen ondernemingen op dit moment geen beroep doen op de bestaande wetgeving rond consumentenbescherming. In Nederland bestaat een preventiesysteem gericht op dit type fraude (fraudehelpdesk) en Luxemburg boekt goede resultaten dankzij een preventieve aanpak via informatiecampagnes. In België is er een wet die dit fenomeen verbiedt. Deze ‘best practices’ kunnen als voorbeeld dienen voor Europa.

De Benelux Unie formuleerde vandaag, tijdens een rondetafel, een aantal aanbevelingen aan de autoriteiten om deze fraude aan te pakken :

Het uitvaardigen van een Benelux-Beschikking voor verbod op malafide claims. Hiermee wordt een uniform juridisch kader gecreëerd voor de strijd tegen oplichters; Meer preventieve acties in de gehele Benelux naar bestaande modellen op nationaal niveau; Het oprichten en verbinden van meldpunten binnen de Benelux-regio; Het Secretariaat-Generaal van de Benelux neemt op korte termijn het initiatief om dit te bespreken met de bevoegde ministers.   >>> Link naar de PowerPoint-presentatie   De heer Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux : "Zoals iedereen weet die actief is rondom deze fraude, is dit slechts het topje van de ijsberg. Het is stuitend om te zien dat de gehaaide fraudeur risicoloos oprechte ondernemers kan oplichten zonder gevaar te lopen hiervoor vervolgd te worden. Iets dat financieel enorme schade veroorzaakt en bovendien het algemene vertrouwen van ondernemers sterk ondermijnt. Op basis van samenwerking kunnen we het binnen de Benelux op zijn minst een stuk lastiger en minder aantrekkelijker maken voor  deze groep van professionele oplichters. Wij nodigen Justitie en andere bevoegde ministers dan ook uit om de handen snel ineen te slaan.”     Deelnemers aan de rondetafel ‘ OPLICHTING GERICHT OP ONDERNEMERS’