Info Burgers » Nieuws » Minister Bausch onderschrijft het belang van het BENELUX-verdrag over wegvervoerinspectie

Minister Bausch onderschrijft het belang van het BENELUX-verdrag over wegvervoerinspectie

23 okt. 2014

François Bausch, de Luxemburgse minister van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur heeft het BENELUX-Verdrag betreffende grensoverschrijdende samenwerking inzake wegvervoerinspectie officieel ondertekend.

De minister heeft onderstreept dat de ondertekening van deze overeenkomst, gesloten tijdens de logistieke conferentie van de BENELUX van 3 oktober 2014 in Luik, volledig aansluit bij het gegeven dat Luxemburg grensoverschrijdende samenwerking van nature hoog in het vaandel draagt.

François Bausch heeft gepreciseerd dat de ondertekening van deze overeenkomst een nieuwe fase inluidt in de versterkte samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg op het gebied van transport en logistiek, na de ondertekening in Rotterdam, op 29 september 2014 van de BENELUX-beschikking betreffende het grensoverschrijdend vervoer van 45-voetscontainers.

« Dit verdrag draagt vooral bij tot een verbetering van de verkeersveiligheid via de harmonisering van de controles op vrachtwagens die betrekking kunnen hebben op ladingzekerheid, rij- en rusttijden van de bestuurders, boorddocumenten, vrachtvervoer en andere aandachtspunten », zo stelde François Bausch.

Het verdrag draagt ook bij tot de gezonde concurrentie tussen vervoerders en tot het vermijden van dubbele controles. Ten slotte draagt het bij tot de implementatie van de regelgeving en bevordert de uitwisseling van best practices tussen de bevoegde autoriteiten van de drie ondertekenende Staten.

De minister verheugde zich erover dat de BENELUX zo opnieuw voorloper is in het realiseren van een grensoverschrijdende samenwerking die een concrete toegevoegde waarde heeft voor de Europese burgers en heeft het Secretariaat van de BENELUX bedankt omdat het het voortouw heeft genomen tot het sluiten van dit verdrag en heeft het aangemoedigd nog andere maatregelen te verkennen om het vervoer en de logistiek tussen de drie Staten te versoepelen.