Info Burgers » Nieuws » Minister Kris Peeters lanceert een Benelux-coördinatiepunt tegen bedrijfsoplichting/acquisitiefraude

Minister Kris Peeters lanceert een Benelux-coördinatiepunt tegen bedrijfsoplichting/acquisitiefraude

01 dec. 2015

Benelux-landen zetten samen acties op touw om ondernemers te beschermen.

De Belgische minister van Economie Kris Peeters,  heeft  als Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers voor Economie, een ‘Benelux-coördinatiepunt’ gelanceerd om bedrijfsoplichting/ acquisitiefraude in de Benelux-regio de kop in te drukken. Voortaan zal grensoverschrijdend informatie over bedrijfsoplichting/acquisitiefraude tussen de drie landen gedeeld worden. Daarnaast worden andere preventieve maatregelen besproken en onderzocht en wordt door het Benelux-secretariaat een onderzoek voorzien naar de geldstromen achter acquisitiefraude.

Ondernemerschade van 1 miljard euro

Vorig jaar bleek uit een Benelux-onderzoek, gevoerd door het Secretariaat-Generaal van de Benelux,  dat ondernemers jaarlijks meer dan 1 miljard euro schade lijden als gevolg van acquisitiefraude : dat is bijvoorbeeld oplichting via valse facturen  en malafide claims met bedrijfs – en reclamegidsen. De schade bleek niet alleen financieel zwaar, want daarnaast verliezen ondernemers ook veel tijd en gaan ze elkaar zelfs wantrouwen in hun B-to-B verkeer. Het merendeel van de oplichtingspogingen was grensoverschrijdend ( 46%).  Daarbij waren Belgische bedrijven vaker het doelwit van Nederlandse fraudeurs en Luxemburgse bedrijven het slachtoffer van Belgische oplichters.

De bevoegde Benelux-ministers ondertekenden vorig jaar in Den Haag een intentieverklaring om deze frauduleuze en misleidende praktijken een halt toe te roepen en tot concrete acties over te gaan.

Acties

De Benelux-landen bestrijden acquisitiefraude reeds actief.  In Nederland speelt de Fraudehelpdesk hierin een belangrijke rol. De Fraudehelpdesk ontving in 2014 ruim 12.500 meldingen van acquisitiefraude en spooknota’s. In België neemt de Algemene Directie Economische Inspectie zowel preventieve als repressieve maatregelen.  De inspectie ontving,  in 2014,  reeds 969 meldingen van dit fraudetype. Enerzijds publiceerden ze een lijst op hun website met een zestigtal malafide ondernemingen en deden ze aan preventie via facebook en sensibiliseringscampagnes. Anderzijds  ging men, op basis van de bestaande wetgeving, over tot juridisch acties.  Ook in Luxemburg verzekert het ministerie van Economie de coördinatie en uitwisseling van informatie met de Kamers van Koophandel/Ambachten en de overheden ( politie, parket, Nationale Commissie voor de Bescherming van Gegevens en initiatieven BeeSecure.lu, Cases.lu en Cert.lu). In die context wordt jaarlijks de Maand ter Preventie van Fraude georganiseerd waarbinnen bedrijven en consumenten de mogelijkheid krijgen zich te informeren over hoe men zich beter kan wapenen tegen dergelijke fraude.

Benelux-coördinatiepunt

De Benelux-landen ondernemen nu ook gezamenlijk actie door een systeem van ‘vroegtijdige waarschuwing’ te lanceren.  Dit Benelux-Coördinatiepunt zorgt voor grensoverschrijdende gegevensuitwisseling over acquisitiefraudeurs en hun activiteiten tussen de nationale meldpunten.  Informatie over nieuwe vormen van acquisitiefraude en opkomende fraudeurs zal onmiddellijk via dit platform verspreid worden om burgers en bedrijven proactief te kunnen waarschuwen. De Belgische economieminister Kris Peeters lanceerde dit coördinatiepunt vandaag.

Geldstromen in kaart brengen

Verder zal  onderzoek worden gedaan naar de geldstromen die schuilgaan achter acquisitiefraude. Doel is te achterhalen door wie en voor welke criminele doeleinden de fraudeopbrengsten worden gebruikt.  

Ook worden preventieve maatregelen op Benelux niveau gecoördineerd, met als doel om ondernemers bewust te maken van acquisitiefraude en hen duidelijk te maken welke stappen ze kunnen ondernemen, ook over de grenzen.