Info Burgers » Nieuws » Minister Marghem geeft het startschot voor de Benelux Week van de Energie

Minister Marghem geeft het startschot voor de Benelux Week van de Energie

19 okt. 2015

Vandaag lanceerde de Belgische minister van Energie, M-C Marghem, tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de Benelux, officieel de Week van de Energie op het Secretariaat-Generaal van de Benelux te Brussel.

“Deze Week van de Energie zet niet alleen de 10 jarige samenwerking op het gebied van energie binnen de Benelux in de schijnwerpers, maar dient de bouwstenen te leveren voor toekomstige acties inzake duurzame mobiliteit, flexibiliteit en 2030 hernieuwbare energie doelstellingen “, aldus minister M-C Marghem.

Ook haalde de minister de initiatieven aan die in 2015 reeds werden genomen rond energie binnen de Benelux-samenwerking. Zo werd het Benelux Expertisenetwerk gelanceerd in februari, zat de minister in juni een ministeriele conferentie voor van het Pentalateraal Energie Forum  om de ‘flow based market coupling ‘ formeel te lanceren en ondertekende ze een politieke verklaring voor een nieuw actieprogramma  rond marktintegratie, bevoorradingszekerheid, flexibiliteit en governance.

Naast de ondertekening vandaag van een Benelux-verklaring over duurzame mobiliteit door de drie landen, meldde minister Marghem  ook het bezoek morgen met de Europese commissaris Scefcovic aan de waterkrachtcentrale van Coo en de Noordzeeconferentie op vrijdag om het 5-jarig bestaan te vieren van het North Seas Countries Offshore Grid Initiative. Minister Marghem : “ Ik zal daar een aanzet geven voor een vernieuwde politieke aandacht en een werkprogramma voor de komende jaren”.