Info Burgers » Nieuws » Minister-President Paasch en Benelux lanceren grensarbeiderbrochures in het Duits

Minister-President Paasch en Benelux lanceren grensarbeiderbrochures in het Duits

12 feb. 2015

logo_DG.jpg

3.500 inwoners van de Duitstalige Gemeenschap zijn grensarbeider in Luxemburg

De minister-president van de Duitstalige Gemeenschap van België, Olivier Paasch, en de adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, Luc Willems, lanceerden de Duitstalige brochure voor Belgische grensarbeiders in Luxemburg. Deze bestond al in het Nederlands, Frans en nu ook in het Duits.

Een grensarbeider heeft te maken met twee landen, zodat het vrij ingewikkeld is om uit te maken welke fiscale en sociale regelingen op haar of hem van toepassing zijn. In de brochures wordt daarom onder meer uitleg gegeven over het arbeidscontract, de ziekteverzekering en de pensioenen.

Dankzij deze brochure kunnen de 3.500 grensarbeiders uit de Duitstalige Gemeenschap, die elke dag gaan werken in Luxemburg, (meer dan 10 percent van de actieve bevolking van de Duitstalige regio in België) goed geïnformeerd de arbeidsmarkt op in het buurland.

In totaal zijn er meer dan 7.000 inwoners van de Duitstalige Gemeenschap van België actief als grensarbeider in één van de buurlanden. 

"Het bevorderen van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit is een essentieel aspect van het werkgelegenheidsbeleid in de Duitstalige Gemeenschap. Eén van de doelstellingen in de contacten en onderhandelingen met onze partners in het binnenland en over de grenzen heen is om de belemmeringen voor deze mobiliteit te verminderen. Evenzo is het van essentieel belang om mensen die over de grenzen gaan werken in een naburig land zo goed mogelijk te informeren, reglementeringen zijn soms zeer complex, zoals op het gebied van sociaal recht. Deze brochure sluit perfect aan bij deze benadering. Ik bedank het Benelux-secretariaat voor het werk en het feit dat men positief reageerde op ons verzoek om deze brochure in het Duits ter beschikking te stellen ", zegt minister-president van de Duitstalige Gemeenschap, Oliver Paasch

Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux: " De landsgrenzen blijven voor werknemers een rem om in het buurland aan de slag te gaan. Het up-to-date houden van grensarbeiderbrochures is één van de concrete activiteiten waarmee de Benelux invulling geeft aan haar taak als bevorderaar van grensoverschrijdende samenwerking en een vlottere grenzeloze arbeidsmobiliteit in de regio. Met de brochures worden de huidige en potentiele grensarbeiders in de Benelux beter begeleid en geïnformeerd. Naast publicaties speelt ook het webportaal (http://startpuntgrensarbeid.benelux.int/nl) in op deze behoefte. Het webportaal werd recent uitgebreid naar België-Duitsland en België-Luxemburg.

Via de website van het Secretariaat-Generaal van de Benelux kunnen de gratis Duitstalige brochures aangevraagd of gedownload worden.