Info Burgers » Nieuws » Minister Reynders start Belgisch voorzitterschap van Benelux op

Minister Reynders start Belgisch voorzitterschap van Benelux op

06 jan. 2012

Sinds 1 januari 2012 neemt België het voorzitterschap van het Benelux Comité van Ministers waar. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders ontving daarom in het Egmontpaleis in Brussel secretaris-generaal van de Benelux Jan Van Laarhoven en zijn adjuncten Luc Willems en Alain De Muyser.De minister lichtte de belangrijkste doelstellingen van het Belgische voorzitterschap toe: de modernisering van het Benelux Gerechtshof en het Benelux Parlement en de feitelijke inwerkingtreding van het nieuwe Benelux Verdrag. Daarvoor wordt op 3 februari een rondetafelgesprek georganiseerd over de toekomst van de Benelux en over een gemeenschappelijk werkprogramma 2013-2016. Met de ontmoeting wilde de minister het startsein geven voor de uitvoering van deze doelstellingen. Voor Didier Reynders betekent de Benelux veel meer dan de gemeenschappelijke instelling van Nederland, Luxemburg en België. Hij wenst het Beneluxformaat optimaal te benutten om gemeenschappelijke posities uit te werken over thema’s die op de Europese agenda staan, zoals bv. de onderhandelingen over een nieuw Europees verdrag voor de versterking van de economische unie. Ook de ontmoetingen die het Belgische voorzitterschap plant met onder meer de Baltische staten, de Visegrad-landen en de Noordse staten kunnen bijdragen tot samenwerking en gemeenschappelijke posities over Europese thema’s.