Info Burgers » Nieuws » Minister Timmermans bezoekt het Secretariaat-Generaal

Minister Timmermans bezoekt het Secretariaat-Generaal

04 sep. 2013

Aan de vooravond van de overgang van het Benelux-voorzitterschap van Luxemburg naar Nederland op 1 januari 2014 heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, op 4 september een bezoek gebracht aan het Secretariaat-Generaal, in aanwezigheid van de Ambassadeur van Nederland in België, de heer Henne Schuwer.

Tijdens dit bezoek heeft secretaris-generaal van de Benelux van Laarhoven het ontwerp-jaarplan 2014 als primeur aan de minister overhandigd. Daarin zijn de huidige en toekomstige uitdagingen beschreven waarmee onze landen geconfronteerd worden en waarvoor de Benelux-samenwerking oplossingen wenst aan te reiken.

Vervolgens vond de minister het belangrijk het personeel van het Secretariaat-Generaal aan het woord te laten tijdens een vraag- en antwoordmoment. Dat heeft het onder meer mogelijk gemaakt te peilen naar de richting die Nederland wenst op te gaan tijdens het Nederlandse voorzitterschap maar ook de aandacht van de minister te vestigen op de vraag naar een duidelijke politieke aansturing voor de samenwerking.   v.l.n.r.: De heren L. Willems; F. Timmermans; J. van Laarhoven; A. de Muyser en H. Schuwer