Info Burgers » Nieuws » Minister Turtelboom overhandigt diploma’s Gold and Silver Commander

Minister Turtelboom overhandigt diploma’s Gold and Silver Commander

25 jun. 2010

De Belgische Minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom, overhandigde op 25 juni 2010 op het Secretariaat-Generaal van de Benelux de diploma’s aan de Belgische politiemensen die succesvol de nieuwe opleiding Gold en Silver Commander hebben afgerond.

 

In het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap  vervolmaakten 80 politiemensen  zich in de concrete toepassing van de openbare ordehandhaving (zoals de fundamentele rechten en vrijheden van elke burger, alsook de gemeenschapsgerichte politiezorg).

 

Zo zal de Gold en Silver Comander de openbare veiligheid tijdens grote EU-vergaderingen of een Eurotop in al zijn aspecten efficiënt kunnen beheren.