Info Burgers » Nieuws » Ministers tonen meerwaarde van de Benelux aan

Ministers tonen meerwaarde van de Benelux aan

12 dec. 2014

De Luxemburgse premier Xavier Bettel,  de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn, de Luxemburgse minister van Justitie Félix Braz en de Belgische staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Bart Tommelein benadrukten de meerwaarde van samenwerking in Benelux-verband tijdens de plenaire zitting van het Benelux-parlement op 11 en 12 december te Luxemburg.

De Luxemburgse premier onderstreepte dat de Benelux baanbreker moet blijven binnen de EU-28 en een operationeel platform dient te zijn dat grensoverschrijdende uitdagingen doeltreffend en concreet oppakt. Zijn meerwaarde is gelegen in het creëren van kansen voor onze burgers en bedrijven. We moeten ons toespitsen op die terreinen waarop de Benelux door gezamenlijk handelen het verschil kan maken, in het bijzonder op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit, energievraagstukken en de digitale economie, zo stelde hij.

De minister Braz benadrukte het belang van de strijd tegen mensenhandel in Benelux-verband en stelde dat Luxemburg de Benelux-initiatieven waaronder het versterken van de samenwerking om kennis, goede praktijken, ontwikkelingen en trends op het stuk van de bestrijding van mensenhandel met elkaar te delen, toejuicht. Volgens hem is het ontegensprekelijk dat de uitwisseling van informatie op Benelux-niveau van uitzonderlijke waarde is. Hij geeft aan dat de Benelux een geschikt en uniek kader biedt om contacten tussen mensen uit de praktijk te bevorderen. Wij willen met dit nuttig instrument ons voordeel doen, aldus de minister.

Door structureel samen te werken kunnen we als Benelux meer gewicht in de schaal leggen in Europa. Dat zei staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Bart Tommelein. Bart Tommelein hield een pleidooi voor een nog intensere samenwerking om sociale dumping aan te pakken. ‘Ik denk daarbij aan een vlotte uitwisseling van inspectiegegevens, grensoverschrijdende controles, de uitbouw van het LIMOSA-systeem (dat grensoverschrijdend verkeer van personen elektronisch registreert) in onze drie landen, enzovoort. Onze Benelux als proeftuin voor Europa.’

Minister Asselborn presenteerde het Benelux- jaarplan 2015 en zei hierover dat "Het jaarplan 2015 toont onze rol aan binnen de Europese Unie soms als laboratorium vaak als voorloper en model. Wat kan verwezelijk worden binnen de Benelux kan dienst doen binnen Europa als antwoord op concrete problemen van burgers en ondernemingen."