Info Burgers » Nieuws » Ministers van Buitenlandse Zaken geven nieuwe impulsen aan Benelux-samenwerking

Ministers van Buitenlandse Zaken geven nieuwe impulsen aan Benelux-samenwerking

09 dec. 2008

  09-12-2009 - Op maandag 8 december 2008 kwam het hoogste orgaan van de Benelux Economische Unie samen. Het Comité van Ministers sprak over diverse onderwerpen die gerelateerd zijn aan de vernieuwde dynamiek van de Benelux-samenwerking.   België is tot eind dit jaar Voorzitter van het samenwerkingsverband tussen de drie partnerlanden. Het was dan ook Belgisch buitenlandminister Karel De Gucht die de werkvergadering in aanwezigheid van zijn Nederlandse en Luxemburgse collega’s, de heren Maxime Verhagen en Jean Asselborn, in het Egmontpaleis te Brussel voorzat.          Nieuwe impulsen    De ministers bespraken activiteiten die impulsen geven aan de samenwerking tussen de drie landen. Op 17 juni 2008 werd een nieuw Benelux-Verdrag ondertekend, dat momenteel de ratificatieprocedure doorloopt in de landen.    Zo keurden ze het Benelux-jaarplan voor 2009 goed, dat gebaseerd is op het gemeenschappelijk werkplan 2009-2012. Er zal structureel worden samengewerkt rond drie kernthema’s: interne markt en economische samenwerking, duurzame ontwikkeling en justitie/binnenlandse Zaken. Het budget om de doelstellingen van het plan in 2009 te behalen werd vastgesteld op 7,6 miljoen euro.    Ook werden praktische afspraken gemaakt om samen te werken met aangrenzende regio’s van de Benelux, o.a. met het Duitse Noordrijn-Westfalen. ...........................................