Info Burgers » Nieuws » Mobiliteit in Brussel

Mobiliteit in Brussel

29 apr. 2015

Op 29 april vond een ontmoeting plaats tussen de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, de heer Pascal Smet en de heer Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie.

Tijdens het Belgische voorzitterschap staat duurzame mobiliteit centraal. Met de Minister werd de stand van zaken van de dossiers in Benelux-verband besproken en waar het Brussels Gewest actief in betrokken is.

Bijzondere aandacht was er voor het Urbiscoop-project over stedelijke mobiliteit. In een grootstad als Brussel vormt de zorg voor een vlotte bereikbaarheid zonder dat dit ten koste gaat van de leefomgeving, een hele uitdaging.