Info Burgers » Nieuws » Naar een eengemaakte financiële markt

Naar een eengemaakte financiële markt

10 feb. 2012

Op vrijdag 10 februari organiseerde de Baltic Assembly te Vilnius een conferentie 'Towards integrated and stable financial markets of the Baltic and Nordic countries". Hieraan namen delegaties van de Baltische en Scandinavische landen deel, alsmede de Benelux Unie. De vertegenwoordigingen waren er zowel op het vlak van parlementen, toezichtshouders als ministeries. De deelnemers evelueerden de Europese maatregelen die na de bankencrisis in 2007 genomen werden op het vlak van financiële markten. De recente Europese acties om het budgettaire kader te versterken waren eveneens aan de orde. Leidraad doorheen de besprekingen was de noodzaak om meer regionale en grensoverschrijdende samenwerking te hebben tussen de lidstaten om de financiële markten te reguleren en doelmatig te controleren. De financiële regelgeving en toezicht blijft een Europese en nationale bevoegdheid. Coordinatie hiervan is een dagelijkse zorg om een nieuwe bankencrisis te voorkomen. Voor de Benelux waren er tussenkomsten van Volksvertegenwoordiger Marc Hendrickx en Adjunct-secretaris-generaal Luc Willems. Het Benelux-parlement zal tijdens haar lentezitting in Den Haag een politiek debat wijden aan dezelfde thematiek.