Info Burgers » Nieuws » Naar een papierloos douanevervoer binnen de Benelux

Naar een papierloos douanevervoer binnen de Benelux

01 okt. 2015

Al ruim drie jaar werken de douane-administraties van de Benelux-landen samen om de administratieve procedures in de Benelux te vereenvoudigen. Doel van het project is om de douane-administraties en marktpartijen de handen in elkaar te laten slaan om tot een geleidelijke vermindering van het papiergebruik in douaneafwikkeling te komen waarvan kosten verminderen en efficiëntie verhoogt wordt.

Op 2 maart 2015 ging het binnenvaart pilootproject papierarm douanevervoer tussen de haven van Antwerpen en de haven van Rotterdam van start. De douaneautoriteiten hebben een eerste  « positief » oordeel gegeven. Met het oog op een optimale rapportage aan de autoriteiten, terminaloperators en vervoersorganisaties werd een syntheserapport opgesteld in samenwerking met de douaneautoriteiten van de drie landen.

De resultaten van het project werden getoond tijdens het werkbezoek georganiseerd door de Nederlandse douane autoriteiten op 30 september 2015 aan de ECT Delta Terminal op de Maasvlakte in Rotterdam. Het streven is om de piloot uit te breiden met andere schepen en andere vervoermiddelen. Papierloze projecten bestaan al op nationaal vlak en de wens om deze op Benelux schaal uit te breiden werd door de deelnemers bevestigd. Zo hebben container terminals uit België en Nederland en bedrijven zoals DHL laten weten dat ze bereid zijn om papierloos samen te werken in het kader van het douanevervoer.

Op grond van het nieuwe EU-douanewetboek, dat op 1 mei 2016 van kracht wordt, hoeft een papieren begeleidingsdocument de goederen niet langer te vergezellen bij het communautaire douanevervoer. De Benelux-landen spelen hier een rol van koploper door samen uitwisseling van kennissen en grensoverschrijdende projecten te stimuleren.