Info Burgers » Nieuws » Nederland, België en Luxemburg nemen het voortouw in handhaving gevaarlijke stoffen

Nederland, België en Luxemburg nemen het voortouw in handhaving gevaarlijke stoffen

09 dec. 2012

Met twee grote Europese havens en een logistiek knooppunt is het Benelux-gebied een hotspot voor wegvervoer in het algemeen en het vervoer van gevaarlijke goederen in het bijzonder. Het vervoer van gevaarlijke stoffen houdt – zeker in een dichtbebouwde regio als de Benelux – een aanzienlijk risico in voor de burger.

Daarom is het belangrijk dat de inspectiediensten erop toe zien dat de transportoperaties voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport nodigde experts vanuit de hele EU uit voor een driedaags seminar in Rotterdam. Tijdens de bijeenkomst bogen de deelnemers zich ondermeer over: optimaliseren van de slagkracht door samenwerking met andere overheidsdiensten zoals defensie, de nood aan een Europees referentiekader voor de bijscholing van inspecteurs en risicoprofielen voor doelgerichte controles.

Daarnaast konden de deelnemers tijdens een wegcontrole de gemengde inspectieteams van de KLPD, IL&T en Defensie aan het werk zien. Een blikvanger was het mobiele laboratorium van de weginspectie die de handhavers in staat stelt ter plaatse analyses uit te voeren en de efficiëntste veiligheidsmaatregelen te treffen.