Info Burgers » Nieuws » Nederland sluit succesvol voorzitterschap Benelux af

Nederland sluit succesvol voorzitterschap Benelux af

16 dec. 2014

‘We kunnen terugkijken op een actief jaar, waarin de Benelux zich vooral heeft gericht op het tegengaan van sociale fraude en op het bevorderen van economische groei. Het laatste door onder andere betere regelgeving voor onze transport- en logistieksector. De Benelux heeft wederom aangetoond dat zij zich bezighoudt met concrete oplossingen die een impact hebben op burgers en bedrijven.’ Dit zei minister Koenders vandaag in Brussel tijdens een bijeenkomst van het Benelux Comité van Ministers bij de afsluiting van het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux. Zijn ambtsgenoten Didier Reynders (België) en Jean Asselborn (Luxemburg) waren hierbij aanwezig. 

Het bestrijden van sociale dumping stond in februari centraal tijdens de Sociale Top van de premiers en ministers van Sociale Zaken van de drie landen. Een nieuw Benelux-verdrag zorgde ervoor dat lokale besturen vlotter grensoverschrijdend kunnen samenwerken. Diverse Benelux-beslissingen hadden een reële impact op ondernemers in de Benelux, bijvoorbeeld om efficiënter op te treden tegen acquisitiefraude (of bedrijfsoplichting) en hun merken beter te beschermen. De Benelux heeft er ook voor gezorgd dat grote zeecontainers vlotter over de grens vervoerd kunnen worden. Vervoersbedrijven werden geconfronteerd met zware administratieve procedures voor het vervoer hiervan. Binnen de Benelux is dit nu vereenvoudigd door het schrappen van speciale vergunningen. De Benelux loopt hiermee Europees voorop: het Europees verdrag maakt mogelijk dat de Benelux-landen in het realiseren van de interne markt verder gaan dan de rest van de EU.

Ook op het terrein van de internationale politiek heeft de Benelux afgelopen jaar nauw samengewerkt, zoals bij het gezamenlijke bezoek van de ministers van Buitenlandse Zaken aan Kiev in maart dit jaar. De landen zetten ook de samenwerking voort bij het delen van huisvesting voor hun diplomatieke vertegenwoordigingen.

Tijdens de bijeenkomst in Brussel kreeg minister Koenders het eerste exemplaar aangeboden van de interviewbundel ‘De Benelux. Stille kracht in Europa’. In de bundel, samengesteld door Nederlands-Vlaams centrum DeBuren, staan interviews met ondernemers en burgers die dagelijks met de Benelux te maken hebben.

Volgend jaar is België voorzitter van de Benelux. Thema’s die dan op het programma staan zijn onder andere energie, duurzame mobiliteit en veiligheid.