Info Burgers » Nieuws » Nederlandse Ambassade sluit Benelux-EU event af

Nederlandse Ambassade sluit Benelux-EU event af

30 nov. 2010

Op dinsdag 30 november 2010 vond op de Nederlandse Ambassade te Brussel de slothappening plaats van een tweedaags Benelux-EU event.

33 masterstudenten uit de drie landen stelden voor een divers publiek en een panel bestaande uit Annemie Neyts (België), Laurens-Jan Brinkhorst (Nederland) en Alain de Muyser (Luxemburg) hun praktische aanbevelingen voor over hoe de Benelux haar gewicht kan laten toenemen binnen de Europese Unie.

Op het gebied van duurzaamheid suggereerden de studenten om meer het middenveld (bedrijven,…) bij de werkzaamheden van de Benelux te betrekken. Maar ook andere uitdagingen zoals o.a. afvalverwerking, fijnstof en vergrijzingen dienen volgens hen door de landen samen opgepakt te worden.

Op economisch vlak zag men veel perspectieven in een onder meer de samenwerking tussen de universiteiten, het beter afstemmen van elkaars openbaar vervoer en een uniform tarief voor mobiele telefonie binnen de Benelux-zone.

Ook toonden de studenten zich voorstander van een veiligheidsprogramma voor de Benelux met drie componenten: politie en justitie, defensie en integratie van vreemdelingen. Vooral het oprichten van een Benelux-politieacademie, waar agenten gezamenlijk worden opgeleid, sprong hierbij in het oog.

Tenslotte meldde professor Jan Rood een rapport te zullen maken over deze aanbevelingen. Benelux-secretaris-generaal Jan van Laarhoven zei dit te zullen gebruiken om binnen de Benelux-organisatie te bespreken voor onmiddellijke actie!